Members

Blog Posts

Thủ tục mua bán chung cư chưa có sổ đỏ

Posted by Dung on July 15, 2020 at 10:54pm 0 Comments

Căn cứ Luật kinh doanh BĐS 2014 thì trong thời hạn là 50 ngày; kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà hoặc công trình xây dựng. Hoặc kể từ ngày hết thời hạn thuê mua phía chủ đầu tư có trách nhiệm tiến hành làm các thủ tục; để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp sổ hồng cho người mua, thuê mua. 

I. Chuyển nhượng căn hộ chung cư chưa có sổ hồng có được không?

Sổ hồng là cơ sở giúp xác định về quyền sở hữu; đồng thời là căn cứ để thực hiện những…

Continue

Asdsadas's Blog (35)

dfgfhgjj

https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/221610

Added by asdsadas on June 13, 2020 at 1:29pm — No Comments

© 2020   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service