Members

Blog Posts

Vilitra 40mg | Generic Levitra | Cialis | Mediscap.com

Posted by mediscap on October 27, 2020 at 7:17am 0 Comments

Vilitra 40 is given orally for the treatment of Erectile Dysfunction. This tablet works by raising blood flow to the p*nis to help a man get and keep an erection. Vilitra 40mg tablet is used in erectile dysfunction (impotence) and high blood pressure (pulmonary arterial hypertension).

For more best ED solutions visit

fildena…

Continue

How will I find the best dentist in Houston?

Posted by jason clark on October 27, 2020 at 7:17am 0 Comments

These days we are all concerned about maintaining our oral health fit and fine as maintenance is the only solution to many probable problems that may occur in the near future. Bad breath can be reduced by good oral health. Many oral problems like tooth decay, gum disease can be kept away by having a healthy oral system. Brushing and flossing twice a day prevents many of the oral problems. Poor appearance can be improved with oral maintenance. Dental weakness and incapacity can minimize…

Continue

 

jennifer blood download


Name: jennifer blood download
Category: Download
Published: suitortacal1970
Language: English

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Lữ Khách.
--- Theo Dấu Chân Xưa ---
Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013.
Proteus 7.8 SP2 Full + Key + Crack + HD setup (MF)
Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, … Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Lancenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng, đặc biệt hỗ trợ cho cả các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.
Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Proteus là công cụ mô phỏng cho các loại Vi Điều Khiển khá tốt, nó hỗ trợ các dòng VĐK PIC, 8051, PIC, dsPIC, AVR, HC11, MSP430, ARM7/LPC2000 . các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethenet. ngòai ra còn mô phỏng các mạch số, mạch tương tự một cách hiệu quả.
Proteus là bộ công cụ chuyên về mô phỏng mạch điện tử. Các phần mềm (công cụ) trong bộ là: ISIS Schematic Capture:
- ISIS đã được nghiên cứu và phát triển trong hơn 12 năm và có hơn 12000 người dùng trên khắp thế giới. Sức mạnh của nó là có thể mô phỏng hoạt động của các hệ vi điều khiển mà không cần thêm phần mềm phụ trợ nào. Sau đó, phần mềm ISIS có thể xuất file sang ARES hoặc các phần mềm vẽ mạch in khác. - Trong lĩnh vực giáo dục, ISIS có ưu điểm là hình ảnh mạch điện đẹp, cho phép ta tùy chọn đường nét, màu sắc mạch điện, cũng như thiết kế theo các mạch mẫu (templates) Những khả năng khác của ISIS là: • Chạy trên nền Windows 98/Me/2k/XP/Win7 • Tự động sắp xếp đường mạch và vẽ điểm giao đường mạch. • Chọn đối tượng và thiết lập thông số cho đối tượng dễ dàng • Xuất file thống kê linh kiện cho mạch • Xuất ra file Netlist tương thích với các chương trình làm mạch in thông dụng. • Đối với người thiết kế mạch chuyên nghiệp, ISIS tích hợp nhiều công cụ giúp cho việc quản lý mạch điện lớn, mạch điện có thể lên đến hàng ngàn linh kiện. • Thiết kế theo cấu trúc (hierachical design) • Khả năng tự động đánh số linh kiện.
ARES PCB Layout:
ARES (Advanced Routing and Editing Software) là phần mềm vẽ mạch in PCB. Nó vẽ mạch dựa vào file nestlist cùng các công cụ tự động khác. + Đặc điểm chính: . Có cơ sở dữ liệu 32 bit cho phép độ chính xác đến 10nm, độ phân giải góc 0.10 và kích thước board lớn nhất là +/- 10 mét. ARES hỗ trợ mạch in 16 lớp. . Làm việc thông qua các menu ngữ cảnh tiện lợi . File netlist từ phần mềm vẽ mạch nguyên lý ISIS. . Tự động cập nhật ngược chỉ số linh kiện, sự đổi chân, đổi cổng ở mạch in sang mạch nguyên lý. . Công cụ kiểm tra lỗi thiết kế. . Thư viện đầy đủ từ lỗ khoan mạch đến linh kiện dán.
PROTEUS VSM là sự kết hợp giữa chương trình mô phỏng mạch điện theo chuẩn công nghiệp SPICE3F5 và mô hình linh kiện tương tác động (animated model). Nó cho phép người dùng tự tạo linh kiện tương tác động và thực ra có rất nhiều linh kiện loại này được tạo ra mà không cần code lập trình. Do đó, PROTEUS VSM cho phép người dùng thực hiện các “mô phỏng có tương tác” giống như hoạt động của một mạch thật.
Thêm nữa, chương trình cung cấp cho chúng ta rất nhiều mô hình linh kiện có chức năng mô phỏng, từ các vi điều khiển thông dụng đến các linh kiện ngoại vi như LED, LCD, keypad, cổng RS232 …Do đó cho phép ta mô phỏng từ một hệ vi điều khiển hoàn chỉnh đến việc xây dựng phần mềm cho hệ thống đáp ứng các giao thức vật lý.

http://komppacreplglyc1973.eklablog.com/a-walk-to-remember-georgia-...

Views: 1

Comments are closed for this blog post

© 2020   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service