Members

Blog Posts

So sánh những điểm khác nhau của các loại đàn piano cơ hiện nay Khi mới học đàn, ta biết được có 2 loại piano acoustic là Upright và Grand. Vậy chúng khác nhau ở điểm nào? Hãy cùng so sánh các loại đ…

Posted by MusicPiano on June 28, 2022 at 9:42pm 0 Comments

So sánh những điểm khác nhau của các loại đàn piano cơ hiện nay

Khi mới học đàn, ta biết được có 2 loại piano acoustic là Upright và Grand. Vậy chúng khác nhau ở điểm nào? Hãy cùng so sánh các loại đàn piano cơ này nhé.

Đàn piano acoustic xuất hiện đầu tiên trên thế giới từ gần 300 năm trước cả sự đa dạng của các dòng piano kỹ thuật số. Các loại đàn piano cơ đầu tiên có kích thước rất lớn và do đó được gọi là đàn piano “đại dương cầm” (Grand piano). Nhưng còn có một loại đàn…

Continue

Used Car Buyers Brisbane | Carsbuyer.com.auScreenshot_189

Want to know used car buyers in Brisbane? Carsbuyer.com.au is a prominent platform that buys all types of automotive such as cars, trucks, buses, motorhomes, and caravans. Come to our site for more details.https://www.carsbuyer.com.au/

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service