Blog Posts

Asian Cup – Giải đấu hàng đầu Châu Á

Posted by Mitchell Norsworthy on May 22, 2022 at 6:19pm 0 Comments

xét bài viết Asian Cup thời điểm này đang chính là giải xem đó là quan trọng với các đội tuyển lãnh thổ Châu Á. Thông qua giải bóng đá này, những nước sẽ khẳng định được vị trí về bóng đá Châu Á. như vậy theo thức khuya xem tv, giải đấu Asian Cup có lịch sử hình thành ra làm sao?…

Asian Cup hiện giờ đang là giải được nhận xét là quan trọng đến những đội tuyển lãnh thổ Châu Á. tại mùa giải này, những nước đã xác định được vị trí tại giải đấu Châu Á. Vậy theo thuckhuyatv, mùa giải Asian…

Continue
Mitchell Krieger
  • United States
Share on Facebook Share

Gifts Received

Gift

Mitchell Krieger has not received any gifts yet

Give a Gift

 

Mitchell Krieger's Page

Mitchell Krieger's Blog

100년 후 의정부 교정치과는 어떤 모습일까요?

Posted on January 21, 2022 at 10:10am 0 Comments

치과의사 코로나19 백신접종이 오는 17일로 앞당겨졌다. 서울시는 지난 5일 이와 같이 내용의 공문을 서울 24개구 보건소에 하달했다. 각 구 보건소는 이를 의정부 교정상담 바탕으로 관할 내 치과병의원을 비롯한 의료기관에 접종 대상자 명단 제출을 요청한 것으로 확인됐다.

공문의 말을 인용하면 접종 대상자는 병의원 및 약국 근로자로 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 간호조무사, 의료기사, 약사, 한약사, 영양사, 치과위생사, 보건교육사 등이다. 접종을 희망하는 의료기관 종사자는 20일까지 명단을 제출해야 한다. 송파구의 경우 관내 의료기관이 지정된 양식에 희망자 명단을 작성 후 이메일로 접수하는 방법으로 취합하고 있다.

이는 백신접종 후 잔여량 생성 등 폐기량을 최소화하기 위한 예비명단 확보 차원으로, 기한 내 명단을 제출하지 않을 경우 접종순서가…

Continue

포천 교정치과 : 아무도 말하지 않는 것

Posted on January 21, 2022 at 8:43am 0 Comments

치과의사 코로나19 백신접종이 오는 12일로 앞당겨졌다. 서울시는 지난 1일 이와 같은 내용의 공문을 서울 28개구 보건소에 하달했다. 각 구 보건소는 이를 바탕으로 관할 내 치과병의원을 비롯한 의료기관에 접종 대상자 명단 제출을 양주교정치과 요청한 것으로 확인됐다.

공문의 말에 따르면 접종 대상자는 병의원 및 약국 업무자로 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 간호조무사, 의료기사, 약사, 한약사, 영양사, 치과위생사, 보건교육사 등이다. 접종을 희망하는 의료기관 종사자는 19일까지 명단을 제출해야 한다. 송파구의 경우 관내 의료기관이 지정된 양식에 희망자 명단을…

Continue

의정부 교정치과에서 일하는 모든 사람이 봐야 할 9가지 TED 강연

Posted on January 21, 2022 at 4:50am 0 Comments

치과의사 코로나19 백신접종이 오는 17일로 앞당겨졌다. 서울시는 지난 3일 이 같은 내용의 공문을 서울 21개구 보건소에 하달했다. 각 구 보건소는 이를 바탕으로 관할 내 치과병의원을 비롯한 의료기관에 접종 대상자 명단 제출을 요청한 것으로 검사됐다.

공문의 말에 따르면 접종 대상자는 병의원 및 약국 종사자로 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 간호조무사, 의료기사, 약사, 한약사, 영양사, 치과위생사, 보건교육사 등이다. 접종을 희망하는 의료기관 종사자는 12일까지 명단을 제출해야 한다. 송파구의 경우 관내 의료기관이 지정된 양식에 희망자 명단을 작성 후 이메일로 접수하는 방식으로 취합하고 있다.

이는 백신접종 후 잔여량 발생 등 폐기량을 최소화하기 위한 예비명단 확보 차원으로, 기한 내 명단을…

Continue

30개 중 전부 찾을 수있는 양주교정치과 말장난

Posted on January 21, 2022 at 4:16am 0 Comments

치과의사 코로나19 백신접종이 오는 16일로 앞당겨졌다. 서울시는 지난 3일 이와 같은 내용의 공문을 서울 27개구 보건소에 하달했다. 각 구 보건소는 이를 바탕으로 관할 내 치과병의원을 비롯한 의료기관에 접종 대상자 명단 제출을 요청한 것으로 검사됐다.

공문의 말에 따르면 접종 대상자는 병의원 및 약국 종사자로 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 간호조무사, 의료기사, 약사, 한약사, 영양사, 치과위생사, 보건교육사 등이다. 접종을 희망하는 의료기관 업무자는 11일까지 명단을 제출해야 한다. 송파구의 경우 관내 의료기관이 지정된 양식에 희망자 명단을 작성 후 이메일로 응시하는 방법으로 취합하고 있다.…

Continue

Comment Wall

  • No comments yet!

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

 
 
 

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service