Members

Blog Posts

Bảng giá đàn piano cơ đáng mua nhất hiện nay

Posted by MusicPiano on June 28, 2022 at 5:17pm 0 Comments

Bảng giá đàn piano cơ đáng mua nhất hiện nay

Đàn Yamaha và đàn Kawai là những dòng đàn piano cơ nổi tiếng nhất hiện nay. Nếu bạn chưa thể quyết định mua đàn nào, hãy tham khảo bảng giá đàn piano cơ đáng mua nhất hiện nay này nhé.

Ưu điểm của đàn piano cơ:

Bàn phím với cảm giác phím và độ nặng chuẩn mực: độ nặng từng phím chuẩn của 1 cây đàn piano cơ sẽ rất tốt cho việc tập luyện ngay từ đầu.

m thanh chân thực trong từng nốt: đơn giản vì âm thanh mà bạn nghe được tạo ra…

Continue
Ruben Barnes
  • United States
Share on Facebook Share

Gifts Received

Gift

Ruben Barnes has not received any gifts yet

Give a Gift

 

Ruben Barnes's Page

Ruben Barnes's Blog

우리가 들었던 프리랜서 마켓에 대해 가장 재미있는 불만 정보

Posted on January 19, 2022 at 6:36am 0 Comments

마이아트뮤지엄은 세계적인 일러스트레이터 ‘맥스 달튼’의 대한민국 첫 단독전인 '맥스 달튼, 영화의 순간들' 전시회에서 대한민국 영화 ‘기생충’의 포스터 일러스트를 최초로 공개한다고 29일 밝혔다.

웨스 앤더슨 감독의 영화 '그랜드 부다페스트 오피스텔' 오리지널 일러스트 작가로 알려진 ‘맥스 달튼’은 이번 전시에서 마이아트뮤지엄 커미션 신작으로 영화 ‘기생충’의 포스터 일러스트를 선나타냈다.

‘맥스 달튼’은 부에노스아이레스 출신의 그래픽 디자이너이자 일러스트레이터로 영화나 음악 등 대중문화에서 영감을 받아 본인만의 스타일로 재분석하며 독창적인 일러스트로 인상적인 근무를 이어온 작가이다. 그는 웨스 앤더슨 감독의 영화들 외에도 '스타워즈', '메트로폴리스' 등 SF영화와 80-40년대 장르 영화들을 모티프로 하여 섬세하고 정교한 구조 속에 녹여냈다.

요번 전시를 위해 특이하게 제작한 봉준호 감독의 영화 '기생충'에 영감을 받은 신작 더불어…

Continue

트위터에서 팔로우해야 할 12가지 최고의 프리랜서 계정

Posted on January 19, 2022 at 6:13am 0 Comments

마이아트뮤지엄은 국가적인 일러스트레이터 ‘맥스 달튼’의 한국 첫 단독전인 '맥스 달튼, 영화의 순간들' 전시회에서 한국 영화 ‘기생충’의 포스터 일러스트를 최초로 공개한다고 25일 밝혀졌다.

웨스 앤더슨 감독의 영화 '그랜드 부다페스트 오피스텔' 오리지널 일러스트 작가로 알려진 프리랜서 ‘맥스 달튼’은 이번 전시에서 마이아트뮤지엄 커미션 신작으로 영화 ‘기생충’의 포스터 일러스트를 선보였다.

‘맥스 달튼’은 부에노스아이레스 출신의 그래픽 디자이너이자 일러스트레이터로 영화나 음악 등 대중문화에서 영감을 받아 자신만의 스타일로 재해석하며 독창적인 일러스트로 인상적인 노동을 이어온 작가이다. 그는 웨스 앤더슨 감독의 영화들 외에도 '스타워즈', '메트로폴리스' 등 SF영화와 80-90년대 장르 영화들을 모티프로 하여 섬세하고 정교한 구조…

Continue

어떻게 여기까지 왔어? 전문 프리랜서의 역사를 알아봅시다

Posted on January 19, 2022 at 4:44am 0 Comments

마이아트뮤지엄은 세계적인 일러스트레이터 ‘맥스 달튼’의 한국 첫 단독전인 '맥스 달튼, 영화의 순간들' 전시회에서 한국 영화 ‘기생충’의 포스터 일러스트를 최초로 공개한다고 23일 밝혔다.

웨스 앤더슨 감독의 영화 '그랜드 부다페스트 모텔' 오리지널 일러스트 작가로 알려진 ‘맥스 달튼’은 이번 전시에서 마이아트뮤지엄 프리랜서 마켓 커미션 신작으로 영화 ‘기생충’의 포스터 일러스트를 선보였다.

‘맥스 달튼’은 부에노스아이레스 출신의 그래픽 디자이너이자 일러스트레이터로 영화나 음악 등 대중문화에서 영감을 받아 자신만의 스타일로 재분석하며 독창적인 일러스트로 인상적인 업무를 이어온 작가이다. 그는 웨스 앤더슨 감독의 영화들 외에도 '스타워즈', '메트로폴리스' 등 SF영화와 80-40년대 장르 영화들을 모티프로 하여 섬세하고 정교한 구조…

Continue

전문 프리랜서에 대해 도움이 필요한 9가지 신호

Posted on January 19, 2022 at 2:43am 0 Comments

마이아트뮤지엄은 국민적인 일러스트레이터 ‘맥스 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&contentCollection®ion=TopBar&WT.nav=searchWidget&module=SearchSubmit&pgtype=Homepage#/프리랜서 달튼’의 대한민국 첫 단독전인 '맥스 달튼, 영화의 당시들' 전시회에서 대한민국 영화 ‘기생충’의 포스터 일러스트를 최초로 공개한다고 25일…

Continue

Comment Wall

  • No comments yet!

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

 
 
 

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service