Members

Blog Posts

Đánh giá Ford Everest 2022: SUV đa dụng đáng cân nhắc

Posted by nguyen hoan on May 28, 2022 at 10:32am 0 Comments

Đánh giá Ford Everest 2022: SUV đa dụng đáng cân nhắc

1. GIỚI THIỆU CHUNG & ƯỚC TÍNH GIÁ - KHUYẾN MÃI

Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ tầm trung được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi sở hữu khung gầm vững chãi, khả năng vận hành ấn tượng cùng thiết kế cơ bắp đậm chất Mỹ, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Năm 2021, cùng với Toyota Fortuner, Ford Everest là một trong hai mẫu SUV hạng D bán tốt nhất, với doanh số hàng tháng bỏ xa Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu… Continue

Responsible for a ΕΙΔΗΣΕΙΣ Budget? 10 Terrible Ways to Spend Your Money

Posted by Sumiko Korn on May 28, 2022 at 10:32am 0 Comments

Top 10 news channels in the world

The news channel is the means of transmitting several most recent news occasions as well as info via tv, radio or the net. Individuals working in news networks accumulate every piece of information around the globe and also existing it in the type of video clips or audio. The content is produced in a radio workshop or tv workshop newsroom or by a broadcast network. Nowadays, individuals don't have much time to check out newspapers since they simply…

Continue

시간이 없습니까? 돈이 없다? 문제 없어요! 0 원으로 먹튀검증업체 얻을 수있는 방법

주요 시중은행이 바둑, 사격, 육상 등 비인기 스포츠 지원에 공들이고 있다. 비인기 종목의 저변 확대라는 명분은 물론 스포츠 유망주 발굴에 따른 브랜드 이미지 상승을 기대할 수 있기 때문이다. 김연아처럼 유망주가 국가적 스타가 되면 홍보 효과가 막대하다. 특히 바둑은 2021년 항저우 아시안게임부터 정식 종목으로 채택돼 새로운 스타 탄생이 예고된다.

금융권의 말을 인용하면 업체는행은 여자 바둑 활성화를 목적으로 ‘IBK기업은행배 여자바둑 마스터즈’를 창설하고 다음 달 6일부터 약 8개월간 대회를 진행한다.

이번 대회는 총상금 7400만원(우승상금 1000만원, 준우승 1800만원)으로, 국내외 여자바둑기전 중 최고 수준의 상금을 지급한다는 게 회사는행의 설명이다. 프로 기사뿐 아니라 아마추어 기사도 출전할 수 있도록 해온 것이 특징이다.

27일 인천 을지로 업체는행 본점에서 윤종원 IBK기업은행장(위쪽에서 세 번째)과 우리나라기원 임채정 총재(왼쪽에서 세 번째), 최정 9단(오른쪽) 등 관계자들이 '여자바둑 마스터즈 창설 조인식'을 마치고 기념촬영을 하고 있는 형태./회사는행 제공

바둑 대회 창설에는 윤종원 업체는행장의 바둑에 대한 애정도 반영된 것으로 전해졌다. 기업은행 지인은 “바둑의 경우 남성 선수가 일반대회에 단독으로 나가서 우승하는 사례가 드물기 덕에 여자기전을 열게 됐다”며 “평소 행장님이 바둑에도 호기심있지만, 당행의 근본적인 스포츠 후원 방향이 비인기 스포츠를 후희망하는 것”이라고 말했다. 업체는행은 여자배구단, 사격단도 운영 중이다.

NH농협은행도 이번년도 처음으로 대한민국기원과 ‘대한민국여자바둑리그' 후원 협약을 성사시켰다. 2015년 실시한 우리나라여자바둑리그는 지역연고제를 표방하는 단체대항 기전이다. 농협은행은 바둑 후원과 같이 테니스, 프로당구팀, 정구부를 관리하고 있다. 정구 국가대표팀 선수 출신 대다수가 농협 정구부 출신인 만큼 정구계에서 중심적인 역할을 하고 있다.

이 외에도 KB국민·신한·하나·우리은행 등 시중은행이 지바라는 비인기 스포츠 종목은 여자농구, 빙상, 육상 등 다양하다. 특히 KB국민은행은 지주 차원에서 더 폭넓은 참가를 한다. 피겨, 쇼트트랙, 봅슬레이·스켈레톤, 체조 등을 넘어 최근 수영, 육상 분야 선수 후원에도 주력하고 있다. 국민은행이 후원하는 콩고 출신의 비웨사(원곡고) 선수의 경우 800m 체조에서 대한민국 기록(10.07초)을 넘어 9초대 진입을 목적으로 한다.

비웨사 다니엘 가사마(오른쪽)가 전년 4월 경상북도 예천공설운동장에서 열린 KBS배 전국육상경기대회 남고부 100m 결선에서 역주하고 있다. 이날 비웨사는 10초69의 개인 최고 기록으로 우승했다./연합뉴스

은행권은 비인기 종목의 경우 평소 스포츠 마케팅 효능은 떨어지지만, 후원 자본이 적고 어떤 종목에서 국민 스타가 탄생할지 토토사이트 알 수 없어 잠재력이 크다고 분석한다. 이미 국민은행은 김연아, 손연재, 윤성빈 등 사례를 통해 마케팅 효능을 톡톡히 누린 바 있다.

또 금산분리 원칙으로 은행들이 인기 스포츠 종목을 지원하려면 절차 등이 까다롭지만, 비인기 http://edition.cnn.com/search/?text=토토사이트 경기의 경우 참가가 상대적 복잡하지 않은 것도 부랴부랴 나서는 이유다.

금융권 두 지인은 “은행이 야구 등 인기 스포츠 구단을 운영, 지원하기 위해선 별도의 사회법인재단 설립 등 우회적인 방식으로만 가능하다”며 “반면 비인기 종목의 경우 은행이 아니면 지원할 회사들이 많지 않은

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service