Members

Blog Posts

Những giấc mơ bị mèo tấn công cho biết điều gì?

Posted by Soi cầu VIP 247 on May 17, 2022 at 11:01pm 0 Comments

Bất kể quyền sở hữu, "giấc mơ về một con mèo tấn công" có phần thú vị vì điều này được kết nối với tiềm thức của bạn. Nhiều người nuôi mèo trong đời thực gặp phải các cuộc tấn công và điều này là do con mèo có thể muốn chơi hoặc hành động hung hăng. Nghiên cứu cho thấy mèo rất dễ gây hấn.



Những tiếng động chói tai, du khách, chó, mùi lạ và ở ngoài trời khi chúng không muốn, có thể khiến mèo tấn công. Chủ sở hữu dự đoán xổ… Continue

德國黑螞蟻生精片有沒有用?詳解黑螞蟻生精片功效與吃法

Posted by 王偉 on May 17, 2022 at 10:59pm 0 Comments

最近壹段時間有很多朋友私信後臺詢問,德國黑螞蟻生精片這款產品到底好不好。相信很多消費者對於這款產品也有同樣的疑慮,那為了幫助大家更好的去了解德國黑螞蟻生精片這款產品,我們來了解壹下它的說明書。



壹、德國黑螞蟻生精片效果好嗎?



在德國黑螞蟻生精片裏面所含有的主要成分有藏紅花、冬蟲夏草、雪蓮花、雪鹿鞭、藏牦牛睪丸、海馬等,所以從成分上來看,我們應該知道這款產品的主要成分是非常健康安全的,因此在使用過程中我們不用去擔心它的安全性。同時,對於改善男性性功能來講,這款產品的作用也是非常明顯的。所以總的來說,德國黑螞蟻生精片效果是真的不錯。…







Continue

Most frequent Dental Problems That Grown ups Encounter on Normal Basis

Posted by Gisele Roxann on May 17, 2022 at 10:59pm 0 Comments

Dental troubles can arise at any age, It doesn't matter how A great Dentists In Kharghar deal you take care of your tooth. Dental problems will make everyday life hell Otherwise taken care of at the correct time. But most of the dental problems might be cured with home solutions. Small things like brushing tooth and standard dental Verify-ups can prevent cavities and tooth challenges approximately good extent.

Dental issues are not humorous,…

Continue

Giấc mơ về bạn trai cũ có nghĩa là gì?

Posted by Soi cầu VIP 247 on May 17, 2022 at 10:58pm 0 Comments

Trong cuộc sống, chúng ta phải ở bên một người nào đó. Nằm mơ thấy bạn trai cũ có thể có nghĩa là từ góc độ tâm linh rằng bạn đã được định sẵn để ở bên người yêu cũ của mình. Ngoài ra, nó cũng có thể cho thấy tiềm thức của bạn đang lo lắng rằng người yêu hiện tại của bạn có thể là người yêu cũ.



Ý nghĩa giấc mơ về bạn trai cũ là một giấc mơ cực kỳ phổ biến có thể kết nối với hành trang tình cảm có thể có trong cuộc sống thức dậy. Thông điệp thực tế ở đây là bạn có thể giải quyết tốt… Continue

1인샵 분야에서 사람들이 버려야 할 5가지 나쁜 습관

저들보다 더 쉬울 순 없다. 종아리를 만져보기만 해도 지금 건강상태가 우수한지 나쁜지 알 수 있다고 한다. 베스트셀러 건강서적 <건강하게 오래 살려면 종아리를 주물러라>는 종아리 마사지로 내 신체를 지키는 법을 소개하고 있다.

종아리의 혈액순환을 활발하게 하려면 어떻게 해야 할까. 방법은 간단하다. 지금 즉시 본인의 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=1인샵 종아리를 4분 정도 주물러보면 알 수 있다. 발끝부터 육체가 서서히 따뜻해지는 것을 느끼게 된다. 종아리에 고여 있던 혈액이 수월하게 순환하기 때문이다. 종아리를 매일 정성껏 마사지해주기만 해도 온몸의 건강에 긍정적인 영향을 미친다. 우선 혈액순환이 원활해지고 인체가 따뜻해진다. 인체가 따뜻해지니 전신의 조직이 활성화되어 면역력이 상승한다.

종아리 주무르기만으로도 심신이 편해 질 수 있다. 오랬동안 서 있거나 걸어 다녀서 피곤할 경우, 퉁퉁 부은 종아리를 조금만 마사지해주면 잠이 저절로 오는 경우를 생각해보면 파악하기 쉽다. 종아리 주무르기의 건강 효능은 이뿐만이 아니다. 오니키 유타카는 종아리 주무르기가 혈압 수치를 줄이는 데도 도움이 된다고 했다. 그는 종아리 주무르는 법을 알려주는 강습회에서 고혈압 환자 70명을 대상으로 공부한 적 있다. 30분간 종아리를 마사지했는데, 그중 1명의 혈압 스웨디시 수치가 평균 10mmHg 내려갔다. 4분씩 주물렀을 때는 50명 중 절반 이상이 혈압이 약간 내려갔다.

이 같은 종아리 주무르기만으로 즉각적으로 느낄 수 있는 건강 효능이 적지 않다. 방법은 간단하니, 이제 따라해 보기만 하면 될 터다. 어디서나 할 수 있으니 공간의 제약도 없다. 바닥이나 의자 혹은 욕조 안 등 종아리를 손으로 만질 수 있는 상태이면 언제든 가능하다. 전공 마사지사에게 마사지를 받으러 갈 필요도 없다. 하루 중 아무 때나 짬을 내서 혼자 주무르는 것만으로 적당하다.

종아리 마사지 포인트

POINT 01 혈액을 심장으로 돌려보낸다는 느낌으로, 아킬레스건에서부터 무릎 안쪽을 향해 주무른다.

POINT 02 마사지할 때는 복식호흡을 한다. 배를 집어넣으면서 숨을 내쉴 때 손가락으로 종아리를 누르고, 손가락의 힘을 빼면서 숨을 들이마신다. 점점 느긋하게 하면 좋다.

POINT 03 약간 아프지만 기분 우수한 힘으로 주무른다. 종아리가 굳어 있는 요즘사람들은 처음부터 너무 힘주어 주무르지 말고, 간단히 문지르는 정도로 시행한다.

POINT 04 목욕을 마무리 한 후나 종아리가 따뜻해져 있을 때 마사지하면 더 효율적이다. 언제 어디서든, 하루에 몇 번을 하든 상관없다. 허나 아프거나 고통스러우면 인위적으로 하지 말고 바로 멈추는 게 좋다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service