Blog Posts

Measuring Automated Vehicle Safety

Posted by Susana Stlouis on November 28, 2021 at 11:57am 0 Comments

Americans Hesitant To Feel Safe In Autonomous Vehicles

At the NTSB hearing, board participants also criticized the federal government for security guidelines that are also lax. Self-driving companies additionally put their lorries with endless tests making use of simulated city streets. Lots of traditional automakers use a facility called M City in Ann Arbor, Michigan, but the larger self-driving firms have actually developed their very own phony cities especially to…

Continue

Da công nghiệp là gì? Ưu nhược điểm của da công nghiệp?

Posted by Sofa Tinh Tế on November 28, 2021 at 11:56am 0 Comments

Những ai đang có nhu cầu mua nội thất bằng da thì không tránh khỏi vướng mắc: Da công nghiệp là gì? Ưu nhược điểm của da công nghiệp? Đừng quá lo lắng, hãy để nội dung bài viết dưới đây tháo gỡ những vướng mắc này. Hãy cùng nhua theo dõi ngay thôi nào.

Da công nghiệp là gì?

Da công nghiệp có tên khoa học là polyvinyl clorua (PVC) là một loại giả da nguyên bản được sản xuất bằng cách thay thế nhóm hydro bằng nhóm clorua trong nhóm vinyl. Kết quả của sự thay thế này sau đó được pha…

Continue

Check the best Adult VOD Porn site

Posted by Norsworthy Willis on November 28, 2021 at 11:55am 0 Comments

eight scenes of pure American beginner hand Perform, concentrating in the art of employing a palms-on tactic. From producers who vacation The good plains of The us to find Increasingly far more innocent Women of all ages who will not likely do a sexual intercourse scene, may not do a Bj, but are able to wrap their slippery fingers near an infinite tough shaft and yank it! This really is why this collection is another thing Exclusive, because you won't ever see almost all these ladies any the…

Continue

sjmxkuzj

Posted by Robert on November 28, 2021 at 11:55am 0 Comments

@ithopushe89 #instadaily 5588 AEJMENVSKF @dothe79 #sports 3921 AWOASEYMUE @ossyxuxechu8 #support 3021 BXWFQWXZUL @magiwalank78 #makeamericagreatagain 9502… Continue

우리나라 패션 디자이너 중 최초로 세계 4대 옷차림위크(뉴욕, 파리, 밀라노, 런던)에 동시 초청을 받은 블루템버린(BlueTamburin) 김보민 디자이너가 22S/S 뉴욕패션위크를 통해 2027년까지 실시할 세계8대 옷차림위크 대장정의 첫 실시을 전했다.

김보민 디자이너가 지난 19일 ‘TOUCH’ 테마로 아르누보 스타일의 감성을 22SS 뉴욕패션위크에서 선나타냈다./사진=블루템버린 공급

뉴욕 현지시각으로 8월 18일 오후 7시에 개최된 블루템버린 컬렉션은 ‘TOUCH’라는 테마로 아르누보 스타일의 감성을 보여줬다.

터치는 ‘맞닿음, 공감, 위로, 365 격려’등의 의미를 표현한다. 이렇게 테마에 따라 런웨이에 올려진 의상 한 벌 한 벌에는 요즘세대들의 터치가 잘 표현됐다.

남성복 블랙진 팬츠의 경우 김보민 디자이너가 제작하고 딸 김리아 양이 옷에 직접 사진을 그려 넣었다.

의상이란 다체로운 시민들의 정성스러운 터치를 거쳐 완성됨을 보여줌과 한번에, 그림의 주제 아울러 위로와 감동으로 잡아 그 느낌을 아주 살렸다.

이번 런웨이러한 과정으로 현대적인 감각을 클래식한 라인에 더한 블루템버린만의 디지털클래식 스타일을 잘 https://en.wikipedia.org/wiki/?search=365 표현했다는 평가와 다같이, K팝에 이어 K패션디자인이 글로벌 스테이지에서 또 하나의 국가경쟁력으로 성장할 수 있는 가능성을 보여주었다는 평가를 취득했다.

세계옷차림위크에서 우리나라 시니어 모델 장재헌을 한국에서부터 당사자가 동행시켜 시그니처 작품을 착용시켜 런웨이에 등장시킨 부분은 K패션의 가능성을 다양한모에서 자신있게 보여주었다는 평가를 받았다.

김보민 디자이너는 우리나라, 일본, 중국 등에서 패션 디자이너로 활원주 왔으며 부산패션위크 8회, 밴쿠버 옷차림위크 6회, 뉴욕패션위크 6회(22SS 시즌 포함)의 컬렉션 경력을 가지고 있을 것입니다.

블루템버린은 김보민 디자이너가, 이건호 대표와 다같이 올 초에 런칭한 브랜드로서 남성복과 남성복을 모두 선보이고 있을 것입니다. 

블루템버린은 옷차림에 금전적인 가치를 담아낸다는 신념을 가진 소셜임팩트패션 브랜드로서 아름다운 패션과 사회적인 활동을 통해 ‘요즘세대를 아름답게 세상을 아름답게’라는 미션을 위한 다채로운 활동을 진행하고 있습니다.

이에 준순해 9/11 테러 20주기가 되는 올해 3월 15일에 뉴욕에서 열린 요번 컬렉션의 상징적 의미를 살린 소셜임팩트 활동을 함께 선보였다.

런웨이 이전 ‘Tribute in Light’이라는 메시지와 다같이 9/11 희생자들을 위한 추모의 기간을 가졌다. 실제 런웨이에 올린 시그니처 아을템을 9/11 희생자들을 위해 판매 후 그 수익을 기부하기로 확정했다.

해당 시그니처 상품은 3D 디자인과 NFT 인증을 통해 전 세계 유일한 작품임을 증명하는 디지털 인증서와 다같이 판매될 예정이어서 매우 높은 호기심을 받고 있을 것이다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2021   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service