Blog Posts

วิธีการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์อย่างชาญฉลาด

Posted by Sazzad Islam Sizu on May 19, 2022 at 6:41pm 0 Comments

เกมคาสิโนออนไลน์ตอนนี้เป็นรูปแบบความบันเทิงยอดนิยมสำหรับผู้ที่เครียดและยังคงออนไลน์ บางครั้งก็ให้ความบันเทิงแบบพกพาที่ง่ายดาย ไร้ความคิด ซึ่งหาได้จากแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi อย่างไรก็ตาม หากใครไม่รู้นิสัยการเล่นเกมของตัวเอง เราอาจเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่งุ่มง่าม - แม้ว่าจะเสี่ยง - การตัดสินใจ ซึ่งผลที่ตามมาอาจไม่เพียงแต่ในโลกเสมือนจริง แต่ยังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย นำมาจริง ปัญหาของบุคคลที่ประมาท ตัวอย่างเช่น… Continue

Hiring an Emergency Plumber

Posted by uzair on May 19, 2022 at 6:38pm 0 Comments

Unless you are a professional it is essential to hire a plumber, if your water pipes start giving you some problem. If you have no idea how to handle these pipes then it is imperative that you hire a plumber. Plumber Near Me They are local tradesmen that operate in every area all across that globe.They operate both individually and through a company. It is not at all difficult to find one if you know where to look. The individual… Continue

cloud course london

Posted by Willis Babette on May 19, 2022 at 6:38pm 0 Comments

The Benefits of Cloud Certification

AWS offers a number of cloud certifications. AWS Cloud Practitioner is the most popular certification, and it's best suited for experienced developers, programmers, and cloud-native applications. AWS associate certification is an excellent introduction to AWS and its services, and it teaches the fundamentals of AWS architecture. Both certifications require hands-on experience, and each will train you in different aspects of the cloud. Listed below…

Continue

Blockchain & Cryptocurrency Laws And Regulations

Posted by Destiny Disher on May 19, 2022 at 6:38pm 0 Comments

Per a ruling of the Indian Supreme Court, that ban has been struck down. Later clarification in May of 2020 from the RBI states that no prohibition exists. Informal guidance suggests that regulatory authorities are monitoring virtual currencies, particularly with regard to money laundering. Virtual currency considered a virtual commodity and not legal tender. Hong Kong’s The Securities and Futures Commission has announced plans to regulate virtual asset portfolio managers, virtual asset fund…

Continue

3D NAND Memory Market News, Regional Insights, Top Key Players and Segment Analysis by Forecast to 2027 | COVID-19 Effects

3D NAND Memory Market Global Market - Overview

The 3D NAND memory widely used in the consumer electronics such as smartphone, laptop and mobile and many among them. This 3D NAND memory is arranged vertical form in multi –level layers which offers to improve the performance of the devices with low latency time compared to the conventional storage devices such as tape and hard disk drives. On the flip side, 2D (planar) NAND memory had limited storage capacity which eventually decreases the dependency on the planar memory cells. Thus, in order to increase the storage capacity at lower cost, the 3D NAND has been developed to counter the difficulties faced by planar NAND memory. On the basis of storing capacity, the 3D NAND are of three types, single-level cell, multiple level cell and triple-level cell. Mostly multiple-level and triple-level cell are widely used due to advanced reliability and high endurance quality of the NAND memory. However, the increase in demand for improved data storage devices and cost –efficient solution are anticipated to drive the market over the forecast period. On the flip side, the high cost for the manufacturing of 3D NAND memory is expected to hinder growth of the market over the review period.

Get Sample of Report @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1040

Key Players

The key players in the market of 3D NAND memory market research are- Samsung (South Korea), Toshiba (Japan), SanDisk (U.S.), Micron (U.S.), Intel (U.S.), SK Hynix (South Korea), Apple Inc. (U.S.), Intel Corp. (U.S.) among others.

3D NAND Memory Market Global Market - Segmentation

Segmentation by Type: Single-level cell (SLC), Multi-level cell (MLC) and Triple-level cell (TLC).
Segmentation by Product Type: Camera, Laptops and PCs, Smartphones & Tablets, and Others.
Segmentation by Application: Consumer Electronics, Mass Storage, Industrial, Aerospace & Defence, Telecommunication among others
Segmentation by Region: North America, Europe, Asia Pacific, Rest of the World.
3D NAND Memory Market Global Market-Regional Analysis

Asia Pacific is expected to dominate the global 3D NAND memory market research with the largest market share in the region. China, India, and Japan are the prominent countries leading in the region attributed to increase in disposable income which eventually surge the demand for the purchasing the electronic devices such as smartphone, laptops and many more. Additionally, the presence of large number of electronic and semiconductor manufacturer which increases the exports of the electronic component globally are expected to drive the 3D NAND memory market over the forecast period. North America is expected to have a steady growth rate of the 3D NAND Memory market. The U.S and Canada are the leading countries in the region. This is due to increased investment in research and development to evolve new techniques to increase the memory space in 3D NAND memory which is expected to drive the memory market over the review period.

Get complete Report @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/3d-nand-memory-market-...

Industry News

April 2017, SK Hynix Incorporation unveiled the first 72-layer 256 bit 3D NAND flash memory. In the process of achieving high productivity and boost the efficiency and dependability SK Hynix launched 72-Layer 256Gb(Gigabit) 3D (Three-Dimensional) NAND Flash memory. Through this newly develop memory increases the operational speed faster by two times and also enhance the read/write data operation by 20% percent as compared to 48 –layer memory.

June 2017, Toshiba Corporation introduce the 96-layer 3D flash memory. Toshiba Corporation had designed a prototype sample of 96-layer BiCS FLASH™ triple level cell stacked structure to fulfil the demand for the consumer applications such as electronic gadgets and memory card. The advanced flash memory will minimise the cost per bit and improve the production of memory capacity per silicon wafer.

About Market Research Future:

Market Research Future (MRFR) is a global market research firm that takes great pleasure in its services, providing a detailed and reliable study of diverse industries and consumers worldwide. MRFR's methodology integrates proprietary information with different data sources to provide the client with a comprehensive understanding of the current key trends, upcoming events, and the steps to be taken based on those aspects.

Our rapidly expanding market research company is assisted by a competent team of research analysts who provide useful analytics and data on technological and economic developments. Our deemed analysts make industrial visits and collect valuable information from influential market players. Our main goal is to keep our clients informed of new opportunities and challenges in various markets. We offer step-by-step assistance to our valued clients through strategic and consulting services to reach managerial and actionable decisions.

Media Contact:

Market Research Future (Part of Wantstats Research and Media Private Limited)

99 Hudson Street, 5Th Floor

New York, NY 10013

United States of America

+1 628 258 0071 (US)

+44 2035 002 764 (UK)

Email: [email protected]

Website: https://www.marketresearchfuture.com

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service