Members

แนวคิดการออกแบบทําเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การเริ่มต้นทําเว็บไซต์

การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับเริ่มทำเว็บไซต์ก่อนที่จะออกแบบ และทำเว็บไซต์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในหลายๆ เรื่อง สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในเบื้องต้นได้แก่ การเตรียมข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ เสียงประกอบ รูปภาพ และเมื่อเตรียมความพร้อมแล้ว จะต้องเรียนรู้ในการเริ่มต้นการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไร เพราะถ้าคิดขั้นตอนตั้งแต่หน้าเว็บไซต์ที่ทำ อาจดูได้เพียงในรูปแบบออฟไลน์ในเครื่องของเราเท่านั้น จะยังไม่เข้าสู่ระบบออนไลน์ใช้งานไม่ได้ ฉะนั้นจึงควรที่จะศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของข้อมูลหลักการสร้างเว็บไซต์ เพื่ออัพโหลดเว็บไซต์ที่ทําเข้าสู่ระบบ Internet

สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver โดยต่อไป จะเป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์มี 5 ขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เครื่องมือต่างๆ
  2. จะสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ โดยกำหนดชื่อโฟลเดอร์ไว้ก่อน
  3. ออกแบบโครงร่างหรือ layout ทีมสีของเว็บไซต์ทีทําเว็บให้เป็นสีอะไร
  4. จัดทําเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บไฟล์ต่างๆ
  5. จัดสร้างไฟล์แต่ละหน้าของเว็บไซต์ โดยกำหนดจำนวนหน้า แล้วก็โหลดชื่อไฟล์แต่ละหน้าไว้

การเตรียมข้อมูลทําเว็บในเบื้องต้นจะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

  1. ข้อความ: ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรต่างๆ พิมพ์เป็นข้อความลงในเว็บไซต์ หรือคัดลอกจากโปรแกรมอื่นๆเช่น Microsoft Word และนำมาวางไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้ สาระ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ออกแบบไว้
  2. รูปภาพ: จะเป็นรูปภาพที่ได้มาจากกล้องถ่ายภาพ หนังสือพิมพ์ ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของลิขสิทธิ์ ถ้านำรูปภาพมาใช้โดยไม่ขออนุญาต หรือนำมาใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รูปภาพนั้นที่ได้มาอาจต้องมีการปรับแต่งให้สวยงาม หรือเหมาะสมกับเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ที่จะช่วยทําเว็บให้ง่ายยิ่งขึ้น
  3. ภาพเคลื่อนไหว: เพื่อให้ทําเว็บไซต์ที่ออกแบบมีความสวยงาม และน่าสนใจจึงควรที่จะมีภาพเคลื่อนไหวประกอบด้วย
  4. Video: สื่อวีดีโอจะเป็นตัวช่วยให้มีการอธิบายถึงเนื้อหาได้ดีที่สุด ซึ่งอาจจะถ่ายทำเอง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ YouTube และนำมาแสดงที่เว็บไซต์ของเรา
  5. ปุ่มเครื่องมือต่างๆ: จะเป็นการนำไปสู่เนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือของโปรแกรมที่ใช้ในการทำเว็บไซต์เองคือโปรแกรม Adobe Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่นโปรแกรม Adobe Photoshop ก็สามารถทำได้เช่นกัน


การออกแบบโครงสร้างหรือ layout เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการทำเว็บไซต์ เพราะจะเป็นแนวทางในการทําเว็บไซต์ การศึกษาตามเว็บไซต์ต่างๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสามารถให้การออกแบบเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโครงสร้าง layout ของแต่ละเว็บจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันเฉพาะเนื้อหาข้อมูลเท่านั้น การออกแบบแบบโครงสร้าง layout จะมี 2 รูปแบบคือการใช้ layer และการใช้ตาราง ซึ่งในที่นี้การใช้ตารางออกแบบจะช่วยให้การจัดรูปแบบมีความแน่นอน ไม่เคลื่อน เมื่อนำเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการออกแบบโครงร่าง layout โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

1. Header ส่วนที่เป็นด้านบนของเว็บไซต์จะเรียกกันว่า
2. Menu ส่วนที่เป็นเมนู
3. Content ส่วนที่เป็นรายละเอียด
4. Footer ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์

ทำในการออกแบบโครงร่าง layout จะมี 2 รูปแบบ 1. การออกแบบโครงร่างด้วย layout 2. การออกแบบของล้างด้วยตาราง ซึ่งการออกแบบด้วยเลเซอร์นั้นทำได้ง่ายกว่าแต่อาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เมื่อนำขึ้นเข้าสู่อินเทอร์เน็ต จะเป็นลักษณะการจัดวางตำแหน่งเลื่อนไปเลื่อนมา แต่การออกแบบด้วยตารางรูปแบบจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้การออกแบบเป็นไปตามต้องการ ไม่ได้ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างโครงร่าง layout โดยใช้ตาราง

Views: 29

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service