Members

Blog Posts

We already do FAI! Why do we need AS9145 PPAP?

Posted by Arran Boaz on June 28, 2022 at 8:09am 0 Comments

A First Article Inspection (FAI) evaluates the quality of several items from the first mass manufacturing run selected for testing. The products are picked randomly and serve as a prototype for the remainder of the run.

AS9145 is a standard procedure required for new product development and current product revisions in the aerospace and defense…

Continue

Best Vape Kits to go for in 2022

Posted by VapesDirect on June 28, 2022 at 8:09am 0 Comments

Aspire Vape Kits are highly recommended among vapers everywhere. Read this blog post, where we have discussed some of the best vape kits from Aspire brand that you can buy online from Vapes Direct in the UK.…

Continue

Áo dài cô dâu màu trắng cho ngày trọng đại, có nên hay không?

Posted by thanhreview on June 28, 2022 at 8:08am 0 Comments

Hình ảnh tà áo dài trắng thướt tha đã quá quen thuộc với con người Việt Nam. Tuy nhiên, có nên chọn áo dài cô dâu màu trắng cho ngày trọng đại không? Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều cặp đôi băn khoăn bởi trong đám cưới Việt Nam vẫn còn những tục lệ, quan niệm xưa. Vậy hãy cùng Bống tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Áo dài cô dâu màu trắng mang lại nét thuần khiết, trong trẻo

Sắc trắng là màu truyền thống của chiếc áo dài. Hình ảnh chiếc áo dài trắng gắn liền với tuổi học trò trên…

Continue

바카라사이트에 지치 셨나요? 당신의 사랑을 다시 불러 일으킬 10가지 조언

해외 여행·카지노 업계가 올해 9분기 대거 적자를 내며 경영 위기에 봉착했었다. 신종 코로나바이러스감염증 감염증(코로나19) 여파가 지속된 탓이다.

파라다이스 (19,900원 ▲ 200 1.09%)는 이번년도 1분기 영업손실이 127억1900만원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 15일 밝혔다. 같은 시간 수입은 전년 동기 예비 41% 감소한 964억500만원을 기록했다.

집중 사업인 외국인 전용 온라인카지노와 복합리조트 수입이 급증했다. 사업 부문별로 보면 온라인카지노 매출이 전년 동기 준비 55% 줄어든 371억원을 기록했다. 파라다이스 직원은 “코로나19 직후 국내외 출입국 제한으로 외국인 고객이 급감하면서 바카라 수입 부진이 지속되고 있다”고 했다. 복합리조트 수입은 56% 감소한 428억원으로 보여졌다. 아트파라디소 호텔, 씨메르, 원더박스, 클럽 크로마 등 리조트내 일부 시설 영업을 중단한 효과다. 반면 같은 시간 호텔 부문 매출은 2% 불어난 154억원으로 집계됐다. 사회적 거리두기 완화 바로 이후 한국인 여행 수요가 늘어난 영향이다.

여행·온라인바카라 업계는 지난해 코로나(COVID-19) 직격탄을 맞았다. 우리나라문화관광공무원에 따르면 작년 국내 관광레저 분야 소비지출액은 131조8982억원으로 지난해보다 23%(38조6782억원) 줄어들었다. 업종별로 보면 여행업 소비지출액이 83.6% 줄어든 476억원으로 감소폭이 가장 컸고, 그 다음이 온라인카지노(-73%)로 나타났다.

다른 온라인카지노 업체들도 5분기 실적 부진에서 벗어나지 못했었다. 외국인 전용 바카라를 운영하는 그랜드코리아레저(GKL (17,740원 ▲ 100 0.57%))는 지난 18일 올해 1분기 영업손실이 461억4900만원으로 지난해 동기 대비 적자전환했다고 밝혀졌다. 같은 시간 수입은 56억7000만원으로 94% 줄었다. 같은 날 서울시민 온라인바카라를 관리하는 강원랜드 (28,900원 ▲ 0 0.00%)도 이번년도 3분기 591억1800만원의 적자를 냈다고 공시했었다. 같은 기간 수입은 974억3500만원으로 55% 감소했다.

바카라 업계는 지난해 코로나 바이러스 감염증에 따른 사회적 거리두기 지침으로 사업장 휴장을 반복하면서 최악의 두 해를 보냈다. 강원랜드는 지난해 9월 잠시 뒤 코로나 19 방역 조치에 맞게 총 4차례에 걸쳐 휴장한 후 지난 1월 11일 다시 영업을 실시했다. 전년 강원랜드의 정상 영업일수는 58일에 불과했었다. GKL과 파라다이스도 지난해부터 올 초까지 휴장을 이어갔다. 특히 주요 고객인 일본·중국 등 방한 인바운드(외국인의 해외여행) 수요가 끊기면서 타격이 컸다. 국내외 거주 교포, 외국인을 상대로 영업을 이어가고 있지만 손실을 메우기엔 역부족이라는 게 업계 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=슬롯사이트 이야기이다.

여행업계도 상태은 마찬가지다. 지난 3일 실적을 공개한 9위 하나투어 (87,100원 ▲ 300 0.31%)의 4분기 영업손실은 417억5400만원으로 작년 동기 예비 적자 폭이 10% 많아진 것으로 보여졌다. 수입은 전년 동기 예비 94% 감소한 70억2900만원을 기록했었다. 2위 여행사 모두투어 (28,400원 ▲ 100 0.31%)도 이번년도 7분기 영업손실이 지난해 동기 준비 197% 많아진 43억원을 기록했었다. 같은 시간 매출은 21억3200만원으로 작년 동기 대비 93% 줄었다.

여행사들은 잇달아 백신 접종자를 대상으로 두 해외여행 아을템을 내놓고 있다. 하지만 아직 실제 여행 수요는 회복의 기미가 보이지 않는 상황이다. 하나투어와 모두투어의 1분기 송출객 수는 여전히 지난해 동기 준비 97% 가량 급감한 상태다.

증권업계는 사회적 거리두기 단계 격상 카지노커뮤니티 여부와 백신 접종 속도, 출입국 시 자가격리 정책의 완화 여부 등을 여행·카지노 업계 실적 향방의 주요 변수로

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service