Members

Blog Posts

Raven cord jacket for girl

Posted by PandaGeneral on June 28, 2022 at 3:00am 0 Comments

MariBella proudly offers flat-rate shipping throughout the United States and Canada.

At MariBella, we work hard to keep our beautiful fashions accessible and our shipping affordable. As such, we offer flat-rate domestic shipping throughout the United States and Canada, as well as expedited and premium options for our valued clients at an additional cost.

Before…

Continue

Mua ban xe Kia Seltos cu da qua su dung

Posted by Oto.com.vn on June 28, 2022 at 2:59am 0 Comments

Kia Seltos, ra mắt vào năm 2019, đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV phổ biến nhất tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đầu tiên của nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc và cũng là mẫu SUV đã làm nên tên tuổi của Kia.

Kia vừa phát hành một chiếc Seltos 2021 nâng cấp với biểu tượng mới của thương hiệu. Tuy nhiên, mẫu xe mới có rất ít sự cải tiến với Kia Seltos cũ trước đó vốn đã có mặt trên thị trường xe đã qua sử dụng.…

Continue

Corporate and Investment Banking

Posted by Girish Bhise on June 28, 2022 at 2:58am 0 Comments

The corporate and investment bankingindustry is arguably all aboutassiting its clients achieve growth through raising capital and business combination. We, at ValueAdd Research & Analytics Solutions, have a proven track record of deal execution research support, innovation and impact working with investment banking institutions, including local and international banks, securities firms,…

Continue

스웨디시 : 생각만큼 어렵지 않습니다

미국의 고급 가구회사로 유명한 '퍼니처 포 라이프(Furniture for Life)'가 LA한인타운점을 오픈했다. 퍼니처 타이마사지 포 라이프 LA 라이선스 스토어로 개장 한 한인타운지점은 코리아타운플라자 8층에 매장을 오픈하고 한인고객들을 맞고 있다. 이곳은 라스베이거스지점에 이어 한인타운에 처음으로 드러낸 퍼니처 포 라이프 지점이다.

마커스 이 대표는 '퍼니처 포 라이프는 글로벌 마사지체어 브랜드를 다수 취급하며 리클라이너체어와 매트리스까지 제공하는 명품 가구매장이다. 한인타운에 LA 라이선스 딜러스토어를 오픈해 보다 편안하게 한인고객들에게 다가갈 수 있도록 됐다'고 매장오픈 소감을 말했다.

퍼니처 포 라이프 한인타운점은 간판상품인 마사지체어를 비롯해 안락의자 교정의자 매트리스를 엄선 판매한다. 주력품목인 마사지체어는 글로벌 최상급 브랜드 4종을 정식으로 공급하고 있다. 오코(OHCO) 파나소닉(Panasonic) 디코어(DCore) 브리오(Brio) 등 세계 마사지체어 브랜드를 한곳에서 만난다. 샵을 방문해 디테일한 상담과 함깨 체험구입을 할 수 있도록 했다.

오코(OHCO) 마사지체어는 2019 유럽 제품디자인 어워드(EPDA)에서 플래티넘 위너를 수상했고 세계적인 최대덩치의 국제전자전시회 CES 2019에 참가해 이번년도의 혁신제품까지 석권한 브랜드다. 세계최초이자 유일한 도어 개방형 마사지체어로도 저명하다. 퍼니처 포 라이프 매장에는 오코 M.8 LE와 R.6 모델등 다양한 http://www.bbc.co.uk/search?q=1인샵 물건이 나와 있다.

그리고 파나소닉 EP-MAJ7 브리오 Sport 디코어 Cirrus 등 다른 브랜드 마사지체어도 있다. 브리오(Brio)는 콜로라도에 본사를 둔 'Positive Posture'에서 실험 개발한 마사지체어다. 디코어 마사지체어는 전문 마사지사의 동작에서 착안한 차별화된 마사지 시스템을 통해 근육의 심층까지 코어 마사지를 구현하는 것이 특징이다.

이와 함께 퍼니처 포 라이프 한인타운점에서는 유럽산 리클라이너체어 시니어들을 위한 리프팅체어도 구비했다. 여기에 시민에게 맞는 매트리스도 취급한다. 하이브리드 매트리스로 스프링과 메모리폼을 결합한 신형개념의 매트리스로 벌써부터 인기를 얻고 있다.

한편 오프닝 기념 이벤트도 진행 중이다. 행사시간동안 구매고객에게 1500달러 상당의 추가 서비스 및 선물을 증정한다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service