Members

Blog Posts

Turkey Visa Requirements for US citizens

Posted by eVisa Nation on August 10, 2022 at 3:21am 0 Comments

The United States finds a spot among the countries whose residents are eligible for a Turkey online e-Visa. This implies that US citizens can expeditiously earn permission to travel to this lovely and unforgettable country. Turkey's e-Visa regulations for American citizens are easy to understand. The Turkish e-Visa replaces the earlier "sticker visa" and was developed… Continue

Switchgear Market Business Strategies, Revenue and Growth Rate Upto 2027

Posted by manasi bandichode on August 10, 2022 at 3:21am 0 Comments

Switchgear Market Overview:The Maximize Market Research Report looks into a variety of variables that encourage Switchgear Market growth. The market trends, opportunities, challenges, and factors that help or hurt the market are all included in the study. This section also discusses the many sectors and applications that could have an impact on the market over the course of the anticipated term. This information is based on recent as well as earlier patterns. This section also… Continue

Global Pet Grooming Products Market 2022-2028

Posted by Priya Praksh on August 10, 2022 at 3:21am 0 Comments

Bharat Book Bureau Provides the Trending Market Research Report on “Global Pet Grooming Products Market 2022-2028”under Consumer Goods Market Research Report Category. The report offers a collection of superior Market research, Market analysis, competitive intelligence and Market reports.

Pet grooming refers to the act of bathing, brushing, clipping, or styling a pet , trimming a pet's nails, or providing analgland expression. Regularly pet grooming allows people to catch any underlying… Continue

מבוא לפסיכולוגיית היוגה

אחד המדעים המפותחים יותר של פסיכולוגיה מבוססת-רוחנית הוא פסיכולוגיית היוגה, חקר נפש האדם ביחס לחיים והממדים הגדולים יותר של הקיום. מדע זה, בוגר מהמסורת העתיקה של היוגה, מבקש להסביר ולחקור את הפוטנציאלים של חיי האדם, לחשוף את התעלומות הנסתרות מאחורי מטרת החיים, קיומם ויחסם לעולם בו אנו חיים. בעוד שישנן מערכות פסיכולוגיה רבות הזמינות לאדם המודרני, פסיכולוגיית היוגה היא ייחודית בכך שהיא מבקשת למזג מדע מודרני עם פילוסופיה עתיקה. באמצעות השיטות המובהקות שלה לטיפול והפיכת הנפש לגישה הפתוחה וההוליסטית שלה לחיים, פסיכולוגיית הי https://www.facebook.com/tal.kanevוגה היא מדע יעיל למתן גישה בריאה, מאוזנת ורגישה אישית לבריאות הנפש והרווחה.

הפילוסופיה של הפסיכולוגיה
באופן כללי, הפילוסופיה של הפסיכולוגיה רדפה אחרי שני מוצאים. הראשון שמצביע על כך שהחיים הם אמפיריים וניתן למדוד אותם ולצפות בהם ברמה החומרית. פילוסופיה זו טוענת שכל המערכת מורכבת מחומר שניתן לראות באמצעות התבוננות פיזית ולהתבונן באמצעות החושים. https://www.facebook.com/tal.kanev לכן, כל מה שקיים בתוך האדם ניתן למדוד ברמה הפיזית, חשבונות עבור כל ההיבטים של הקיום האנושי. נקודה חשובה אחת באידיאולוגיה פילוסופית זו היא שהכל מבוסס על ניסיון, קלט חיצוני ונטייה גנטית. אלה ביחד מהווים את כל הבסיס לנפש. לכן, אלמנטים שנראים כיוצאים מגבולות רמת הקיום הפיזית והניתנת לצפייה הם או מדמיינים או שעדיין לא הוכחו באמצעות התבוננות אמפירית.

בניגוד לאמונה האמפירית היא הפילוסופיה שבני אדם מורכבים מאלמנטים שהם מעבר לגבולות המבנה הפיזי של האדם. למרות שמרכיבים חומריים תורמים לקיומנו, ישנן תכונות רבות של האדם שלא ניתן למדוד במיקרוסקופ או בסריקות אלקטרומגנטיות. למרות שתכונות אלו אינן מורכבות מאותו חומר כמו גוף האדם, הן קיימות בממד משלהן ושומרות על תכונות משלהן המאפשרות להן להתקיים. אחת הדוגמאות הראשוניות ליסוד הקיים בצורתו שלו היא התודעה. לפי הגדרת הפילוסופיה הלא אמפירית, התודעה היא חלק מחיי האדם, אך אינה מוכלת אך ורק בתוך האדם, ואינה יכולה להימצא בתוך מבני המוח. במקום זאת זהו שדה קיום המחלחל לכל הבריאה, אך מקבל מראה של ישויות נפרדות כאשר הוא מסונן דרך המבנה של הישויות הבודדות כמו אדם. לכן הוא חלק מהאדם, אך אינו מוגבל למבנה האנושי כשלעצמו.

לרוב, פסיכולוגיה מבוססת אמפירית מאמינה שהתודעה היא מרכיב של המוח, ורוח, או ישות כלשהי המחוברת למקור גבוה יותר, אינה קיימת. כל מה שנחווה ונראה בתוך הפרט ניתן להסבר בתוך התוכן הפיזי של האדם. לכן, השאיפה להבנה והבנה של הפונקציות של נפש האדם מתבצעות בעיקר במסגרת חקר המוח באמצעות מדעים כגון נוירופסיכולוגיה. זה מהווה את הבסיס למחקרים המורחבים יותר של פסיכולוגיה התנהגותית, התפתחותית וקוגניטיבית.

הפסיכולוגיה הלא-אמפירית, לעומת זאת, מקבלת את הנשמה, או משהו שקיים עם הישות האנושית החורגת מגבולות הגוף המתכלה, כישות נוספת התורמת לקיום האנושי. בעוד שגוף האדם מכיל חלק מהחומר הדרוש ליצירת חיים, הוא אינו מרכיב את כל המערכת. פסיכולוגיה לא אמפירית שומרת על האמונה שתודעה אינדיבידואלית היא מרכיב של מערכת גדולה שכונתה תודעה קוסמית, אוניברסלית או קולקטיבית. מתוך מחשבה על הבנה זו, פסיכולוגיה לא אמפירית שוקדת על חקר הנפש האנושית דרך מרכיבי התודעה, הנשמה/רוח ואלמנטים אחרים מעבר לגוף הפיזי.

אמנם לא כל פסיכולוגיה תואמת את הגבולות הללו, אבל רוב הפרקטיקות היישומיות של הפסיכולוגיה תואמות את עצמן למתווה של אחת מהאידיאולוגיה הללו; או שהנפש נמצאת בגוף ובמוח, או שהיא חלק ממשהו גדול יותר ומעבר לגבולות הגוף. כתרגול חברתי, הפסיכולוגיה המערבית הולכת בדרך כלל בנתיב המחקר האמפירי, כאשר הפסיכולוגיה המזרחית הייתה זו של המטפיזית והרוחנית. אולם ישנן אסכולות מודרניות, חוקרים ופסיכולוגים שמתרחבים מעבר לגבולות אלו ומבקשים לתקן את הפסיכולוגיה למדע שלם של המוח האנושי. אכן, המוח האנושי אכן מראה תרומות משמעותיות לתפקודים של מחשבה, תפיסה והתנהגות, אך יחד עם זאת לא הייתה עדות מהותית לכך שניתן להכיל מודעות עצמית או תודעה בתוך תפקודי המוח. יחד, שתי התובנות הללו הוכחו כאתגרים משמעותיים למחקר המודרני של הפסיכולוגיה של בני אדם.

פסיכולוגיית היוגה, כתרגול קונבנציונלי, התפתחה כדי לגלם גם את הפרספקטיבה האמפירית וגם הלא-אמפירית של הפסיכולוגיה. למרות שהיא יכולה להיחשב בדרך כלל לפילוסופיה לא אמפירית, פסיכולוגיית היוגה קיבלה מאוד גם את ההשפעות של המבנה האנטומי בפיתוח, עיצוב ויצירת הפסיכולוגיה של האדם; עם זאת, הגוף הפיזי אינו מכיל את כל האלמנטים הדרושים ליצירת המורכבות של המוח והתודעה האנושית. באמצעות הפילוסופיה והאינקוויזיציה הרוחנית של היוגה, פסיכולוגיית היוגה שומרת על האמונה שהפסיכולוגיה האנושית מעוצבת על ידי גורמים מתחומים שונים של החיים, החל מהגוף הפיזי החומרי ביותר ופועל דרך האלמנטים העדינים של הרוח. כל שכבה אינה מערכת עצמאית, ואינה מוכלת בתוך מבנה אחד. במקום זאת, ישנם מספר נרתיקים המתקיימים יחד ופועלים זה בזה בצורה חלקה ליצירת המבנה, הצורה והקיום השלמים של האדם.

היישום של הפסיכולוגיה
מעשית, פסיכולוגיה נועדה להיות מיושמת כאמצעי פונקציונלי לספק לאנשים נפש בריאה. בעוד שההגדרה של מה שמהווה נפש בריאות עשויה להשתנות בין אמונות פילוסופיות שונות, בדרך כלל אנשים רוצים לחיות חיים המכילים יותר אושר, תפיסה עצמית חזקה יותר ואישיות שמסוגלת להתמודד עם השינויים והאירועים המתפתחים בחיים. הפסיכולוגיה שואפת לספק לאנשים את הכלים הדרושים ליצירת הנסיבות המתאימות לנפש הבריאות, תוך שימוש במגוון מיומנויות, תפיסות ושיטות כדי לסייע ביצירת התוצאות הרצויות. בין כמה מהמרכיבים העיקריים המשמשים את הפסיכולוגיה המודרנית כדי לעזור לאנשים למצוא מבנה נפשי בריא יותר כוללים: תרופות, ייעוץ, טיפול קבוצתי, פסיכואנליזה, שינויים סביבתיים והתניה נפשית. כל השיטות הללו מבקשות לספק לאנשים מצב נפשי חזק יותר שבאמצעותו הם יכולים לגשת לחיים.

צורות "טבעיות" של פסיכולוגיה נמנעות בדרך כלל מטיפול תרופתי וטכניקות התחמקות שעלולות לגרום לשינויים מיותרים במבנה הביו-כימי של הגוף. הם גם מתמקדים באופן מסורתי בהתקרבות למתחמים פסיכולוגיים עם פרספקטיבה הוליסטית יותר הכוללת מחלות פיזיות והפרעות רגשיות. לעומת זאת, מערכת "מערבית" יותר של פסיכולוגיה מטפלת בדרך כלל בחולים על סמך הפרעות מסווגות או הפרעות בתפקוד הקשורות למוח או למוח. הטיפול ניתן על סמך הסימפטומים של המטופל ביחס למקרים אחרים המוגדרים קלאסית. עבור מטופלים רבים, תרופות משמשות בשילוב עם ייעוץ וטיפול.

כתרגול, פסיכולוגיית היוגה מתייחסת בדרך כלל לשינויים הפסיכולוגיים בחייו של אדם עם מגוון רחב של טכניקות, שכל אחת מהן נועדה לעזור לווסת ולשנות אי סדירות ספציפית במערכת האנושית. באופן כללי, פסיכולוגיית היוגה עוקבת אחר המערכת ה"טבעית" של טיפול פסיכולוגי, שכן היא מטפלת בדרך כלל בכל מקרה באופן עצמאי, ומספקת עזרה לאדם לאחר ניתוח של המרכיבים הפיזיים, הפסיכולוגיים, האנרגטיים והרוחניים של חייו. עבור הפרעות פיזיות המשפיעות על המצב הפסיכולוגי, מופעלות פעילות גופנית ותנועה המכונה אסאנות (תנוחות). ניתן להשתמש בהם גם בשילוב עם טכניקות ניקוי המסייעות בסילוק רעלים מהגוף. להפרעות פסיכולוגיות משתמשים במדיטציה, בריכוז והתבוננות עצמית. בדרך כלל, הגוף והנפש נתפסים כישויות תלויות זו בזו, כך שפעילות גופנית ספציפית או שינויים יכולים לטפל גם בהפרעות פסיכולוגיות. לבעיות אנרגטיות, נעשה שימוש בתרגילי נשימה כדי להגדיל או להפחית את האנרגיה בתוך הגוף. ניתן גם לשנות את הדיאטה כדי לעזור להגביר את החיוניות. בריאות ההיבט הרוחני של החיים תלויה במצב הגופים הפיזיים, הנפשיים והאנרגטיים, ולכן מטופלת בדרך כלל על ידי טיפול בגופים אלו תחילה.

למרות שקיימות מערכות פסיכולוגיה רבות, פסיכולוגיית היוגה היא כזו שניתן ליישם עבור מי שמחפש ידע טוב יותר על עצמו. בעוד שאמונה בהיבטים רוחניים של החיים תסייע למי שרוצה לתרגל פסיכולוגיה של יוגה, זה לא הכרחי. במקום זאת, יש לראות את פסיכולוגיית היוגה כמערכת הוליסטית של פסיכולוגיה הפועלת ליצירת שיווי משקל בגוף ובנפש כך שניתן להשיג בריאות וכוח מיטביים. זה גם פועל כדי לספק לאנשים הבנה טובה יותר של החיים, כאשר הגוף, הנפש והרוח עוברים טרנספורמציה אקטיבית כדי להגיע למיצוי הפוטנציאל שלהם.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service