Members

Jak przesłać dalej SMS w Xiaomi?

Powiedział, że włączenie serwisu płaszczyzny kontrolnej „otworzy warstwę, jaka zwykle jest utrzymywana w izolacji wewnątrz strony bramki internetowe od interakcji ze stronami trzecimi, rosnąc w ten metoda kwestie gwarancji dla operatorów i rosnąc zapotrzebowanie na nowe punkty kontroli gwarancji i egzekwowania”.
Coney wskazał, że inna grupa, zwana 5G ENSURE, ma na celu osiągnięcie harmonizacji w całkowitym ekosystemie normalizacyjnym, w tym organizacji podobnych jak 3GPP, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Narodowy Instytut Standardów i metodyki Stanów Zjednoczonych (NIST), Grupa Robocza ds. Ale jest wciąż jedyny fraza klucz element układanki 5G, który być Być może mniejszej ilości przyciąga nagłówki, ale jest równie ważny do omówienia: bezpieczeństwo. sens gwarancji nie zostało utracone w ewentualności 3GPP, międzynarodowego organu normalizacyjnego opracowującego specyfikacje 5G.gwarancji, współpracującą z jej architekturą i grupami RAN w celu identyfikacji zagrożeń, wymagań i rozwiązań obszarów problemowych. Można polecić Darmowa Bramka SMS ,ciekawe co będzie kolejne?.

Oprócz każdychprzyszłe zyski, 5G niesie ze samym sobą również nowe zagrożenia, z którymi winny się zmierzyć dostawcy i operatorzy.

Powiedział, że prace 5G ENSURE obejmują zarządzanie siecią i wirtualizację, monitorowaniegwarancji, zaufanie, uwierzytelnianie, prywatność i inne przypadki użycia gwarancji. również operatorzy, jak i sprzedawcy nieustannie rozmawiają o tym, jak technologia nowej generacji zapewni błyskawiczne prędkości i w dużym stopniu niskie opóźnienia, umożliwiając nowe zastosowania, o podobnych jak świat wciąż wyraźnie nie pomyślał.

Ale jest dużo więcej. architektury gwarancji w AT

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2023   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service