Members

Phòng khám đa khoa Hồng Cường


Chi phí điều trị hợp lý tốt nhất


Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 Tp.HCM

Điện thoại: (028) 73070666


Website: https://phongkhamdakhoahongcuong.vn/


Link Chát: https://phongkhamdakhoahongcuong.vn/seoswt/


Thời gian làm việc: Tất cả một số ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)


Vì sức khoẻ của bản thân mình gia đình bạn bè cũng như mọi người xung quanh Bình Định luôn đặt sức khoẻ cũng như lợi ít của người bệnh hàng đầu.


>>> Xem Thêm /strong>


Phòng khám đa khoa Hồng Cường


Phòng khám đa khoa Hồng Cường


Phòng khám đa khoa Hồng Cường


Phòng khám đa khoa Hồng Cường

Views: 14

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2024   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service