Members

Blog Posts

7 Answers to the Most Frequently Asked Questions About những loại sextoy khác nhau là gì?

Posted by Lance Millsaps on October 27, 2021 at 7:25pm 0 Comments

Không sử dụng đồ chơi tình dục, nếu bạn bị bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Nếu ai đó bị STD áp dụng máy rung, chất lỏng trên máy rung đó có thể dễ dàng lây lan sang người khác áp dụng máy rung đó. Ngay cả lúc người bị nhiễm không hề có ngẫu nhiên triệu chứng nào của STD, việc truyền nhiễm vẫn sẽ có thể xảy ra. đảm bảo an toàn áp dụng bao cao su và chất bôi trơn trên máy rung và đồ chơi tình dục khác của người dùng để hạn chế lây truyền STD. Ngoài ra, hãy chắc chắn nói với đối tác…

Continue

Compliances, procedures and applicable tax rates for restaurants under Goods and Services Tax. Apply GST registration for restaurants at TaxGyata.com. After getting registered under GST, restaurants are required to collect tax from customers and deposit it to the Government. How restaurants can avail GST composition scheme?

GST registration is a unique GST identification number (GSTIN) issued to the taxpayer after filing an online application on the Common portal. Any person having a GSTIN means he is registered under Goods & Services Tax. Restaurants need registration under the GST regime if their annual turnover exceeds the exemption limit i.e. 20 lakhs.

https://www.taxgyata.com/ap/gst-on-restaurant-services

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2021   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service