Members

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vì sao vẫn chưa được loại bỏ?

Giải đáp về vấn đề của Đại biểu đưa ra thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay để trang bị những kiến thức cơ bản nhất của giáo dục phổ thông, bậc THCS là giai đoạn giáo dục mang tính cơ bản, nền tảng, tích hợp theo như thiết kế chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến với bậc THPT thì sẽ tăng sự chủ động lựa chọn cho học sinh, tăng cường yếu tố phân luồng, hướng nghiệp. Trong thời gian qua, để đảm bảo cơ bản và nền tảng, việc tổ chức dạy học tích hợp cũng như trang bị kiến thức ở bậc THCS đã được thực hiện nghiêm túc.

Sẽ rất nặng cho thí sinh nếu như trong suốt 12 năm có quá nhiều kỳ thi chuyển cấp dành cho thí sinh. Cần giảm các kỳ thi khi kết thúc THCS để chuyển sang THPT là điều mong muốn của xã hội, phụ huynh và ngành giáo dục.

Ông Sơn chia sẻ: “Kết thúc bậc THPT, dẫu đã là giai đoạn phân luồng hướng nghiệp, tuy nhiên vẫn trong phạm vi giáo dục phổ thông và để kết thúc 12 năm giáo dục phổ thông cần thiết có một kỳ thi tốt nghiệp, điều này đã được quy định rõ trong Luật Giáo dục 2019.
Nguồn tham khảo: https://caodangyduochcm.vn/ky-thi-thpt-quoc-gia/ky-thi-tot-nghiep-t...

Views: 8

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2024   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service