Kalendarz makroekonomiczny na bieżący tydzień: najważniejsze wydarzenia

Najważniejsze zagraniczne dane w tym tygodniu to zatrudnienie w gospodarce amerykańskiej poza rolnictwem w czerwcu.

https://www.kalkulator-walutowy.pl/category/kryptowaluty/

Sytuacja na rynku pracy oraz inflacja (publikacja w kolejnym tygodniu) to dane, które mogą przesądzić czy Fed dotrzyma zapowiedzi i podniesie stopy o 75pb w lipcu, czy tylko 50pb, co rynek uzna za łagodzenie nastawienia.

https://www.kalkulator-walutowy.pl/nieudana-pompa-bitcoin/

W kraju uwagę rynku zdeterminuje decyzja RPP
Warunki prowadzenia polityki pieniężnej komplikują się. Piątkowe dane o inflacji pokazały, że pojawiają się niewyraźne sygnały wytracania jej wzrostu, ale wciąż widzimy szczyt później niż ostatnio mówił prezes NBP (raczej pod koniec roku i w 1kw23 a nie w lipcu 2022).

https://www.kalkulator-walutowy.pl/zamowienia-fabryczne-us-may-sa-n...

Dodatkowo istnieją ważne zagrożenia sugerujące utrzymanie wysokiej inflacji długookresowo: (1) silne efekty drugiej rundy, (2) nasze własne badania porównawcze pokazują bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne w Polsce na tle krajów rozwiniętych).

https://www.kalkulator-walutowy.pl/ropa-naftowa-spadla-teraz-o-9-us...


Spodziewamy się także rewizji w górę projekcji CPI na 2022-23 o 2-3pp. Ponadto, duże podwyżki w regionie wywindowały oczekiwania rynkowe odnośnie do decyzji NBP w lipcu.

https://www.kalkulator-walutowy.pl/zamowienia-fabryczne-w-usa-w-maj...

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service