NZD/USD SPADNIE W NADCHODZĄCYCH TYGODNIACH Z POWODU AWERSJI DO RYZYKA

NZD/USD ustabilizował się powyżej 0,58. Jednak ekonomiści z HSBC spodziewają się, że para będzie spadać w nadchodzących tygodniach.

SZKODY DLA GOSPODARKI MOGĄ POJAWIĆ SIĘ Z CZASEM

https://s.id/1myuf

„Oczekuje się, że NZD/USD spadnie w nadchodzących tygodniach z powodu awersji do ryzyka”.

„Dzięki serii pozytywnych danych o wydatkach, migracji i inflacji w Nowej Zelandii rynek nie dostrzega tak wyraźnego ryzyka związanego z twardym lądowaniem, jak wcześniej. To powiedziawszy, rynek jest obecnie wyceniany na dodatkowy wzrost stopy procentowej o 200 punktów bazowych do połowy 2023 r., więc z czasem mogą pojawić się szkody dla gospodarki”.

https://s.id/1myuo

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2023   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service