Members

SFD: Wzrost przychodów, presja na rentowność [raport na zlecenie GPW]

Obniżamy rekomendację z KUPUJ do TRZYMAJ dla spółki SFD oraz obniżamy wartość godziwą z PLN 5.51 do PLN 2.94 na akcję. Spółka zaraportowała solidny wzrost przychodów o 23% r/r do PLN 131m w okresie styczeń-maj 2022 i oczekujemy, że ten trend wzrostowy zostanie podtrzymany również w kolejnych miesiącach (głównie dzięki rozwojowi oferty produktowej oraz podwyżkom cen produktów).

W rezultacie podwyższamy prognozę przychodów o 5% w 2022-23r. Z drugiej strony, wzrost kosztów (koszty materiałów, wynagrodzenia, koszty logistyki) będzie wywierać presję na rentowność, co częściowo może zostać skompensowane podwyżkami cen. Obniżamy prognozę EBIT o 24% do PLN 15.3m w 2022r. oraz o 27% do PLN 16.2m w 2023r. Oczekujemy, że spółka podtrzyma politykę dywidendową i oczekujemy DPS PLN 0.11 w 2023r. oraz PLN 0.11 w 2024r. (zakładając stopę wypłaty dywidendy 40%).Dalszy wzrost przychodów
Spółka zaraportowała wzrost przychodów o 23% r/r do PLN 131m w okresie 5M22 dzięki wzrostowi wolumenów oraz podwyżkom cen. Dzięki poprawie w dostawach, spółka obecnie posiada około 90% swojej oferty dostępne, co powinno wspierać sprzedaż w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie spółka zdecydowała się na podwyżki dwucyfrowe cen produktów (podobnie jak konkurencja), co powinno stanowić również wsparcie dla rentowności. Podwyższamy prognozę przychodów o 5% do PLN 297m w 2022r. oraz o 5% do PLN 333m w 2023r.

https://www.kursy-kryptowalut.pl/spekulanci-walutowi-zmniejszyli-sw...

https://www.kursy-kryptowalut.pl/wstepny-cpi-w-strefie-euro-w-czerw...

Rentowność pod presją w krótkim terminie
W naszej ocenie rosnące koszty operacyjne oraz ekspansja działalności na rynkach zagranicznych negatywnie będą wpływać na generowaną rentowność w krótkim terminie (pomimo podwyżek cen produktów). Oczekujemy stabilizacji marży brutto ze sprzedaży w okolicy 35% (vs. poprzednio 36%) oraz podwyższamy założenia dotyczące kosztów wynagrodzeń (o 18% w 2022r. oraz o 19% w 2023r.), w rezultacie obniżając prognozę EBIT o 24% i 27% w 2022-23. Jednak wraz ze zwiększaniem skali działalności oczekujemy utrzymania rentowności operacyjnej w okolicy 5% w kolejnych latach.


https://www.kursy-kryptowalut.pl/kontynuacja-duzego-zwrotu-akcji-w-...

https://www.kursy-kryptowalut.pl/premier-japonii-kishida-kurs-walut...


https://www.kursy-kryptowalut.pl/premier-japonii-kishida-szybkie-os...

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service