Tại sao cần được tư vấn pháp luật về đất đai?

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng như hạn chế tối đa các tranh chấp liên quan, người sử dụng đất phải nắm rõ các quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên trên thực tế, không phải tất cả mọi người đều có đủ điều kiện để tiếp nhận, tìm hiểu những kiến thức về Luật đất đai dẫn đến tình trạng khi xảy ra tranh chấp thì đều đã đến giai đoạn khó khăn, mất nhiều thời gian, công sức giải quyết.

Để tránh những tình huống xấu nêu trên, việc nhờ công ty Luật tư vấn luật đất đai là điều vô cùng cần thiết vì họ là những người trong ngành, có kiến thức chuyên môn sâu rộng, sẵn sàng hỗ trợ gỡ bỏ những thắc mắc liên quan đến đất đai nhanh chóng, hiệu quả nhất, cụ thể khi yêu cầu tư vấn luật, bạn sẽ được cung cấp những thông tin pháp lý về:

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong các giao dịch đất đai
Quyền đền bù tái định cư khi bị nhà nước THU HỒI
Thẩm quyền thu hồi đất và giải phóng mặt bằng
Thẩm quyền cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục khởi kiện về tranh chấp đất đai
Thủ tục khiếu kiện, KHIẾU NẠI về tranh chấp đất đai.
Thủ tục nhận di sản là đất đai có di chúc và không có di chúc thực hiện ra sao…

Views: 117

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2023   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service