Members

Blog Posts

Flooded Cellar Repair: Salvaging Your Belongings

Posted by stephen005 on September 21, 2023 at 9:45am 0 Comments

Beyond the immediate visible injury the result of a flooded basement, there are hidden risks that homeowners need to keep yourself informed of. These concealed dangers can persist extended following the water has been removed and the region has been dry out.Mold Development: One of the very most substantial hidden dangers may be the development of mold. Shape can thrive in the moist setting left out by flooding. It may distribute fast and launch spores in to the air, perhaps creating… Continue

Tư vấn tranh chấp nhà đất trong gia đình gồm những nội dung gì?

Luật online 24/7 là đơn vị tư vấn luật đất đai uy tín với đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu giải quyết các vấn đề về luật đất đai sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai, phân chia tài sản trong thừa kế nhà đất, tư vấn đền bù giải tỏa nhà đất, tư vấn thủ tục khiếu kiện đất đai và thủ tục hành chính, mua bán nhà đất một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất.
Luật online 24/7 tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai thừa kế giữa anh em trong gia đình; tranh chấp về ranh giới thửa đất giữa anh chị em với nhau; đòi lại nhà đất đã tặng cho con cái; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp về chia tài sản là đất đai trong thời kỳ hôn nhân, tranh chấp đòi lại đất (đất đã cho người thân mượn sử dụng mà không trả lại),..
Tư Vấn Phân Chia Thừa Kế
Tư vấn các quy định chung về THỪA KẾ: quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; xác định di sản thừa kế; tư vấn thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế, tư vấn cách thức và phương thức xác lập quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp đối với di sản thừa kế, …
Tư vấn lập DI CHÚC;
Tư vấn điều kiện về nội dung, hình thức & chủ thể lập di chúc để di chúc có hiệu lực pháp luật;
Tư vấn xác định hiệu lực của di chúc;
Tư vấn người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc;
Tư vấn các quy định di sản dùng vào việc thờ cúng’
Tư vấn về thủ tục công bố di chúc;
Tư vấn về việc giải thích nội dung di chúc;
Tư vấn thừa kế theo pháp luật;
Tư vấn những người thừa kế theo pháp luật;
Tư vấn về thừa kế thế vị;
Tư vấn quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ
Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung; trường hợp vợ chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác.

Views: 71

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2023   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service