Members

Blog Posts

Asset Finance Scotland

Posted by hunter7sed on September 21, 2023 at 9:30pm 0 Comments

Asset Finance Scotland, powered by Breadalbane Finance, offers bespoke financing solutions for businesses looking to acquire or upgrade their assets without a hefty upfront cost. Specializing in various sectors such as agriculture, construction, and transportation, this service is designed to boost business growth and operational efficiency. Whether it's new machinery, vehicles, or technology, Asset Finance Scotland provides flexible repayment options to match your cash flow, allowing you to… Continue

Tư Vấn Tranh Chấp Đất Đai, Tài Sản Nhà Đất miễn phí

Luật online 24/7 là đơn vị tư vấn luật đất đai uy tín với đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu giải quyết các vấn đề về luật đất đai sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai, phân chia tài sản trong thừa kế nhà đất, tư vấn đền bù giải tỏa nhà đất, tư vấn thủ tục khiếu kiện đất đai và thủ tục hành chính, mua bán nhà đất một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất,
Tranh chấp quyền sử dụng đất
Tranh chấp về đất giáp ranh giữa hàng xóm, họ hàng liền kề nhau
Tranh chấp về địa giới hành chính giữa hai địa phương, thôn, xóm với nhau
Tranh chấp đòi lại đất đã cho mượn, ở nhờ
Tranh chấp đòi lại đất khai hoang
Tranh chấp hệ thống thoát nước dưới lòng đất
Tranh chấp lối đi
Tranh chấp quyền thừa kế đất đai cha mẹ, ông bà để lại cho con, cháu.
Tranh chấp Nhà đất Hôn nhân gia đình
Tư vấn một số tranh chấp nhà đất hôn nhân gia đình thường gặp:

Các tranh chấp liên quan đến hình thức và nội dung của di chúc đã lập;
Các tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
Các tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
Các tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
Các tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
Các tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;
Các tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc;
Các tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;
Các tranh chấp quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
Các tranh chấp về tài sản hộ gia đình;
Các tranh chấp về tài sản dòng họ.

Views: 64

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2023   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service