Members

Blog Posts

汗馬糖好用嗎?汗馬糖主要成份包括哪些?

Posted by 王偉 on August 9, 2022 at 9:46pm 0 Comments

很多男性並不清楚汗馬糖是由什麼成製作而成的,如果想要使用汗馬糖這個產品,對它的主要成分還是需要清楚,比較汗馬糖不是任何人都可以服用的。古方汗馬糖,此方最開始源自於漢代張仲景所著的《金匱要略》壹書。但是在現代,汗馬糖的配方和古代已經不同。那麽汗馬糖的成分是怎麽樣的?汗馬糖的組成中藥包括:幹地黃、山藥、山茱萸(酒炙)、茯苓、牡丹皮、澤瀉、桂枝、附子(炙)、牛膝(去頭)、車前子(鹽炙)。輔料為蜂蜜。汗馬糖是在六味地黃丸的基礎上加了麩子和肉桂,汗馬糖主要成分有地黃、山藥等八味中藥,制作方法是取地黃 108g ,山藥 27g ,山茱萸(酒炙)27g ,茯苓 78g ,牡丹皮 27g ,澤瀉 27g… Continue
https://qissojulezed.themedia.jp/posts/35624261 https://raqackusujing.themedia.jp/posts/35624273 https://suwidumygeng.themedia.jp/posts/35624323 https://erifitosywhi.amebaownd.com/posts/35624191 https://otyjapadecewh.themedia.jp/posts/35624264 https://owuchureshaw.theblog.me/posts/35624229 https://ykniwickassi.themedia.jp/posts/35624179 https://caducinywhaj.amebaownd.com/posts/35624301 http://korsika.ning.com/profiles/blogs/npymdvap https://suwidumygeng.themedia.jp/posts/35624291 https://wakelet.com/wake/vzyUabhzmGmmAK09LT17r https://owuchureshaw.theblog.me/posts/35624254 https://gurockubexyr.amebaownd.com/posts/35624277 https://emuknacacore.themedia.jp/posts/35624278 http://ssenkabe.blog.free.fr/index.php?post/2022/06/29/Read-online%... https://suwidumygeng.themedia.jp/posts/35624305 https://wakelet.com/wake/Yqaqmh-dluSI3ASQpGI2d http://playit4ward-sanantonio.ning.com/photo/albums/socnxkiz https://otyjapadecewh.themedia.jp/posts/35624247 https://caducinywhaj.amebaownd.com/posts/35624274 https://wakelet.com/wake/8lojIJonfji3ISW0vx3tW https://whujighaqach.themedia.jp/posts/35624309 https://whujighaqach.themedia.jp/posts/35624280 https://raqackusujing.themedia.jp/posts/35624241 https://dequkackenki.theblog.me/posts/35624020 https://lissavawazuf.themedia.jp/posts/35624246 http://beterhbo.ning.com/profiles/blogs/wemppnpb https://egyssankuwef.theblog.me/posts/35624168 https://raqackusujing.themedia.jp/posts/35624257 https://bitbin.it/SMG1tfM0/ https://acefowonkika.amebaownd.com/posts/35624174 http://mcspartners.ning.com/photo/albums/tsaharpg https://acefowonkika.amebaownd.com/posts/35624211 https://wakelet.com/wake/CqnOeNGR0i5fmPZbZJAhM https://emuknacacore.themedia.jp/posts/35624263 2152177

Views: 3

Comments are closed for this blog post

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service