Blog Posts

Measuring Automated Vehicle Safety

Posted by Susana Stlouis on November 28, 2021 at 11:57am 0 Comments

Americans Hesitant To Feel Safe In Autonomous Vehicles

At the NTSB hearing, board participants also criticized the federal government for security guidelines that are also lax. Self-driving companies additionally put their lorries with endless tests making use of simulated city streets. Lots of traditional automakers use a facility called M City in Ann Arbor, Michigan, but the larger self-driving firms have actually developed their very own phony cities especially to…

Continue

Da công nghiệp là gì? Ưu nhược điểm của da công nghiệp?

Posted by Sofa Tinh Tế on November 28, 2021 at 11:56am 0 Comments

Những ai đang có nhu cầu mua nội thất bằng da thì không tránh khỏi vướng mắc: Da công nghiệp là gì? Ưu nhược điểm của da công nghiệp? Đừng quá lo lắng, hãy để nội dung bài viết dưới đây tháo gỡ những vướng mắc này. Hãy cùng nhua theo dõi ngay thôi nào.

Da công nghiệp là gì?

Da công nghiệp có tên khoa học là polyvinyl clorua (PVC) là một loại giả da nguyên bản được sản xuất bằng cách thay thế nhóm hydro bằng nhóm clorua trong nhóm vinyl. Kết quả của sự thay thế này sau đó được pha…

Continue

Check the best Adult VOD Porn site

Posted by Norsworthy Willis on November 28, 2021 at 11:55am 0 Comments

eight scenes of pure American beginner hand Perform, concentrating in the art of employing a palms-on tactic. From producers who vacation The good plains of The us to find Increasingly far more innocent Women of all ages who will not likely do a sexual intercourse scene, may not do a Bj, but are able to wrap their slippery fingers near an infinite tough shaft and yank it! This really is why this collection is another thing Exclusive, because you won't ever see almost all these ladies any the…

Continue

sjmxkuzj

Posted by Robert on November 28, 2021 at 11:55am 0 Comments

@ithopushe89 #instadaily 5588 AEJMENVSKF @dothe79 #sports 3921 AWOASEYMUE @ossyxuxechu8 #support 3021 BXWFQWXZUL @magiwalank78 #makeamericagreatagain 9502… Continue

상사에게 줄 수있는 먹튀검증 선물 20가지

한국경제신문사 주최로 저번달 16일 열린 https://www.washingtonpost.com/newssearch/?query=먹튀검증 ‘우리나라 ESG(환경·사회·지배구조) 경영대상’ 심사위원회에서 가장 많이 언급된 기관은 외국인 바카라 ‘세븐럭’을 관리하는 그랜드코리아레저(GKL)였다. 이름하여 ‘죄악 사업’으로 불리는 온라인카지노 기업을 어떻게 평가할지를 놓고 심사위원들의 의견이 엇갈렸다. ESG 지표가 좋으면 상을 줘야 한다는 의견과 국민 정서를 감안해야 한다는 의견이 팽팽하였다.

GKL의 부문별 득점률은 E(배경) 69%, S(사회) 96%, G(지배구조) 60%였다. E와 G는 평균을 밑돌았지만 S 부문에선 최고 수준의 점수를 받았다. S 부문 특별상을 노릴 수 있었지만 아깝게 수상에는 실패했었다. 카지노비즈니스의 특수성을 감안할 수밖에 없다는 의견에 무게가 실렸기 때문이다.

GKL이 높은 점수를 받은 것은 2015년 기업은행과 관광업계를 지원하기 위해 구성하도록한 동반성장펀드 덕이다. 이 기관은 올 들어 6000억원이던 펀드 크기를 1400억원으로 늘렸다. 코로나 바이러스 감염증로 관광업계 소상공인이 큰 피해를 봤다는 점을 고려한 행드러냈다. 작년 881억원의 영업적자를 냈을 정도로 GKL의 상황이 어려웠지만 소상공인들의 먹튀검증업체 - 먹튀SOS 피해를 감안해 ‘통 큰’ 결정을 했다. 이 펀드가 코로나(COVID-19) 직격탄을 맞은 관광업계에 큰 힘이 됐다는 게 관련 업계의 이야기이다.

작년 기준으로 동반발달펀드의 지원을 받은 업체는 301곳이다. 이번년도는 수혜 업체가 더 늘어날 전망이다. 작년 지방자치단체와 협력해 취약계층을 채용하는 등 1360개의 일자리를 창출했다는 점도 S 부문 점수를 후하게 받은 이유 중 하나다.

국내에도 GKL처럼 ‘착한 바카라’가 적지 않다. 사회적 시선을 감안해 이익의 상당 부분을 사회공헌에 투입하기 때문이다. 홍콩 멜코리조트앤드엔터테인먼트, 호주 아리스토크라트를 비롯한 9개 회사는 MSCI ESG 평가 기준으로 AA 등급을 취득했다. BBB 등급은 4곳, BB는 8곳, CCC는 1곳이다. 대한민국의 강원랜드는 BBB 등급으로 카지노 업체 사이에선 중위권에 속한다.

멜코리조트앤드엔터테인먼트는 카지노 운영으로 벌어들인 수익으로 작년 2개 비정부기구(NGO), 중소기업, 사회적 약자를 도와주는 지역 단체에 총 43만7000달러(약 6억8000만원)를 후원했었다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2021   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service