Members

Blog Posts

Đá moissanite là gì? Nên mua kim cương hay Moissanite?

Posted by kimcuongtierra on May 19, 2022 at 8:52am 0 Comments

Hiện nay để sở hữu một trang sức lấp lánh là điều không khó bởi có nhiều loại đá tổng hợp gần giống kim cương, trong đó bao gồm đá Moissanite. Đây là loại đá quý được sử dụng nhiều như một loại đá quý mạo danh kim cương. Vậy nên chọn Moissanite hay kim cương thiên nhiên? Hãy cùng Tierra Diamond tìm hiểu những đặc tính của hai loại đá này nhé.

1. Tìm hiểu về đá moissanite là gì và nguồn gốc của chúng

Moissanite còn gọi là loại đá quý nhân tạo Mois - được chế tạo từ khoáng vật…

Continue

Long Lasting Hand Sanitizer Market Expected to Reach $27.1 Million by 2030

Posted by sarika on May 19, 2022 at 8:51am 0 Comments

According to a new report published by Allied Market Research, titled, “long lasting hand sanitizer market by nature, end user, and distribution channel: global opportunity analysis and industry forecast, 2021–2030,” the global long lasting hand sanitizer market size was valued at $11.8 million in 2020, and is projected reach $21.7 million by 2030, registering a CAGR of -3.4%from 2021 to 2030.Hands are the major source of transmission of many kinds of bacteria, pathogens, and… Continue

Data Historian Market CAGR, Trends, Top Players, Analysis, Industry Size - Forecast 2028

Posted by samirs18 on May 19, 2022 at 8:49am 0 Comments

Global Data Historian Market, By Component (Software and Tools, Services), Application (Production Tracking, Environmental Auditing, Asset Performance Management, GRC Management, Predictive Maintenance, Others), Deployment Mode (On-premises, Cloud), Organization Size (Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), Large Enterprises), End User (Oil and Gas, Marine, Chemicals and…

Continue

인터넷경마에 대한 이번 주 주요 뉴스

아프리카TV는 5월10일 개막하는 ‘2021 신한은행 SOL KBO리그(이하 KBO리그)’를 라이브 방송한다고 22일 밝혔다. 유튜브는 올해를 시행으로 KBO리그를 7년간 생중계 할 계획이다.

이번 KBO리그는 미국 아마추어야구 메이저리그 텍사스레인저스 생활을 마치고 SSG랜더스에 합류한 추신수와 MLB에서 활동했던 삼성라이온즈 오승환, 롯데자이언츠 이대호 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 등의 맞대결에 이목이 쏠린다.

1인 미디어로 즐기는 스포츠 중계만의 매력을 느낄 수 있는 유튜브 편파 중계 BJ들의 생중계도 진행된다.

우선 BJ ‘캐스터안’과 ‘테디윤’이 각각 LG트윈스와 KT위즈의 경기를 중계한다. ‘캐스터안’은 2007년 'LG트윈스' 공식 캐스터로 입사해 편파 중계를 시작한 BJ다. ‘테디윤’은 야구 통계 분석 기법 '세이버메트릭스(Sabermetrics)'에 기반해 선수와 팀에 대한 상세 분석 정보를 공급하는 전문성 있는 중계를 한다.

그외에도 KIA타이거즈 편파 중계를 진행하는 ‘소대수캐스터’와 전 야구 국가대표 출신의 ‘안지만’, 롯데자이언츠 편파 BJ ‘서정민코치’, SSG랜더스 편파 BJ ‘철이형’ 등을 배합한 약 70명의 편파 중계 BJ들이 독특한 중계 문화를 준비하고 있다.

아프리카TV 이민원 인터넷경마 소셜미디어사업부문장은 “해외 야구 팬들이 기다려온 2021 KBO리그를 시행으로, 앞으로 4년동안 KBO리그 생스트리밍 서비스를 이어나갈 있게 돼 기쁘다”며 “향후에도 BJ와 , 스포츠 팬들이 함께 만들어나가는 1인 미디어 스포츠 중계 문화를 발전시키기 위해 더욱 여러 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 전했다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service