Members

Blog Posts

So sánh các phiên bản Honda HR-V 2022 vừa mới ra mắt tại Việt Nam: giá, màu sắc, thông số kỹ thuật

Posted by Housecare on June 24, 2022 at 8:58pm 0 Comments

Sau gần 4 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam, Honda HR-V đã bước sang thế hệ hoàn toàn mới. Mẫu xe này tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan và có sự lột xác toàn diện về thiết kế lẫn trang bị động cơ.

Giá các phiên bản Honda HR-V​

Honda HR-V 2022 sẽ chính thức phân phối tại Việt Nam từ ngày 20/6/2022 với 2 phiên bản cùng mức giá bán như sau:

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi tháng 06-2022

Honda HR-V L 826.000.000 VNĐ Không có

Honda HR-V L (Đỏ cá…

Continue

Do you have a game console?

Posted by maminapopa on June 24, 2022 at 8:57pm 0 Comments

No, but I really want to buy. Once I was visiting a friend and we played mortal kombat on his console. Remembered childhood and had fun. He constantly opens up something new for me. Thanks to him, I started gambling for money and found a casino with nice bonuses https://bosscasino.club/bonus_en.html. And this time he charged me with the desire to buy a game console. I think it's great, because in our time it is very…

Continue

바이빗에 지치 셨나요? 당신의 사랑을 다시 불러 일으킬 10가지 조언

부자 아빠, 가난한 아빠' 저자로 저명한 로버트 기요사키가 암호화폐이 8만7000달러까지 내려가면 다시 매수하기 시행할 수 있다고 밝혀졌습니다.

22일(현지기간) 경제매체 마켓워치의 바이빗 말에 따르면 기요사키는 이날 자신의 트위터에 알트코인 급락에 대해 '굉장한 소식' 이라며 이와 같은 말했다.

실제 암호화폐 가격은 지난달 9만4000달러대까지 치솟으며 역대 최고가를 기록 두 직후 요즘 급락해 현재는 3만4000달러대에 머물고 있다.

한달 사이 반토막 가까이 허약해진 것이다.

이같은 급락에는 미국에 이어 중국이 비트코인 규제를 강화한데 따른 것으로 풀이된다.

세계 최대 암호화폐 채굴시장을 가진 중국은 지난 30일 류허 중국부총리가 스스로 나서서 '가상화폐의 거래는 물론 채굴도 금지한다'고 밝혀졌습니다.

이후 중국 채굴회사들의 가동 중단이 이어졌다. 뒤이어 이란도 전력 부족을 이유로 가상자산 채굴을 금지했다.

미국 역시 강력한 규제 대열에 동참할 조짐이다. 미국 재무부는 지난 11일 1만달러 이상 가상화폐를 거래할 땐 확실히 국세청(IRS) 신고하도록 의무화하기도 하였다.

아울러 마이클 쉬 통과감독청(OCC) 청장 대행은 24일(현지기간) 보도된 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 '가상자산에 대한 규제 범위를 마련해야 한다'며 당국이 가상자산 시장에서 보다 https://en.wikipedia.org/wiki/?search=바이비트 강력한 역할을 맡을 것임을 시사했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나 바이러스 감염증) 오래전부터 현행 금융제도를 비판했던 기요사키는 미국 달러와 시대는 끝났다며 금과 은, 가상화폐에 투자하라는 의견을 제시해 왔다. 또 저번달 인터뷰에서 비트코인 가격이 8년 이내 200만달러를 돌파할 것이라고 예상하기도 했다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service