Members

Blog Posts

Lucky88 đưa tin: Liverpool hạ giá bán Salah vì sợ mất trắng: Real Madrid vào cuộc nổ "bom tấn"

Posted by Lucky88 on June 27, 2022 at 3:34am 0 Comments

Sau Sadio Mane, đến lượt Mohamed Salah có khả năng rời Liverpool ngay trong mùa hè này.Xem thêm: https://lucky88.tv/news/detail/keo-chap-1-14-la-sao-kinh-nghiem-thang-keo-1-trai-14Màn trình diễn của Salah trước Real Madrid (FPT):Tờ The Sun đưa tin, tập đoàn Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu Liverpool, cân nhắc giảm giá bán Salah xuống chỉ 60 triệu bảng bất… Continue

nhận được giải thưởng to lớn mà trong đó

Posted by aliceceo on June 27, 2022 at 3:34am 0 Comments

Đánh theo khuyết gócCách đánh này đòi hỏi bạn phải tinh ý hơn phương pháp số kép. Lấy một ví dụ minh họa để các bạn dễ hiểu là: Hôm nay giải 3.1 là 39692, giải 3.4 là 25952 thì bạn thấy 2 giải có 3 góc là số 2, còn góc còn lại bị khuyết bởi số 3. Ngày hôm sau, bạn hãy đánh 23 và 32, chắc chắn phần thắng dự đoán xổ số miền bắc chính xác hôm nay sẽ là rất lớn. Thắng ai mà không ham? Càng tham… Continue

BESPOKE JEWELLERY LONDON Bespoke Forever

Posted by Ayesha Ayoub on June 27, 2022 at 3:33am 0 Comments

At Bespoke Forever, we believe in unparalleled customer service. We pay attention to every intricate detail in our work to leave nothing to chances. Thus customers expect nothing but unique jewellery in London from us and we are assured not to let them down. We are different from many of our competitors because we are a traditional family jewellery house having modern edge. Our robust and dedicated team at the Bespoke Forever will keep working with you till the moment your design gets… Continue

헐리우드가 성인용품 - 더오르샵에 대해 우리에게 가르쳐 줄 수있는 것

4·7 서울 보궐선거에 출마한 소수정당 및 원외정당 후보들이 25일 ‘아르바이트’, ‘성소수자’, ‘여성’을 상징하는 장소에서 이유 있는 선거PT를 실시했다.

기본소득당 후보 유00씨는 24일 0시 은평구 연신내역 주변 ‘편의점’에서 저녁 작업을 하고 있는 알바근로자들을 만나며 일상적 재난지원금의 필요성을 강조하는 메시지를 던졌다.

후보 A씨는 “아르바이트작업자를 배제하는 재난지원금 선별지급에 대해서는 한마디도 하지 않던 민주당 후보 전00씨가 정작 알바노동자들의 피눈물나는 현실은 외면한 채 아르바이트를 ‘체험’하는 행태에 참 안타까울 뿐”이라며 “그야말로 후안무치한 일이 아닐 수 없다”고 꼬집었다. 같은 기간 박 후보는 마포구 홍대입구역 주변 편의점에서 ‘알바 체험’을 하고 있었다.

기본소득 실현을 위한 정당답게 서울형 기본소득도 강조했다. 그는 “코로나 잠시 뒤 심해진 불평등 극복을 위해 모든 내국인에게 월 27만원의 기본소득으로 정의롭고 존엄한 삶을 보장하겠다”며 성인용품 ‘안될 것 없잖아 서울기본소득’이라는 이번 선거 캠페인 슬로건의 의미를 이야기했다.

▲ 미래당 후보 B씨가 청주 목련공원을 찾아 변희수 전 하사를 참배하고 있다. 후보 안00씨 페이스북 캡쳐

‘무지개 서울시장’을 내세운 미래당 후보 박00씨는 이날 새벽 청주 목련공원을 찾아 변희수 전 하사를 http://edition.cnn.com/search/?text=성인용품 참배했다. 후보 유00씨는 ‘퀴어퍼레이드’의 상징적인 공간인 서울시청, 변 전 하사를 강제 전역시킨 국방부 앞, 차별금지법을 반대하는 종교기관에서 유세 일정 등을 잡아 메시지를 전달했다.

후보 한00씨는 참배 후 페이스북에 “양심적 병역거부자인 오태양이 기갑의 돌파력 용맹군인 변희수 하사의 의미를 받들 것”이라면서 “명예회복과 복직을 위해 혐오와 차별을 먹고사는 세력들에 맞서 싸우자”고 전했다. 이러면서 그는 “이기는 소수자들이 만들어 갈 서울은 무지개”라며 “혐오차별의 장막을 활짝 걷고 다양성과 어울림의 도시 서울을 일구겠다”고 뒤에 말했다.

▲ A씨 우리나라여성정치네트워크 대표가 지난 1일 오전 서울시청 위에서 ‘4.7 서울시장 보궐선거 출마’ 기자회견을 하고 있다.

무소속 ‘팀서울’ 전00씨 후보는 오전 시청 옆에서 ‘당신의 자리가 있는 서울, 미투선거에서 위드유 서울로’ 유세 시행 기자회견을 진행했다.

그는 “지금 저들은 ‘박원순 성폭력 사건’으로 580억을 쓰며 재보궐선거를 치르고 있다”며 “당연히 부끄러워야 할 이들은 뻔뻔하기만 하다”고 꼬집었다.

후보 유00씨는 “민주당은 귀책사유가 있는 선거에 공천하지 않겠다는 당헌을 손바닥 이후집듯 직후집고 후보를 냈다”며 “국민의힘 오세훈 후보는 다릅니까. 60년 전 무상급식 하지 못하겠다고 하며 서울시장 내려놨고, 용산참사의 책임자”라고 비판했다.

후보 A씨는 2012년 서울시장 선거에서 ‘페미니스트 서울시장’이라는 슬로건으로 1만 7000여 표를 얻어 7위를 기록한 바 있다. 요번에는 두 명의 시장 후보와 각자의 전문성을 띈 여섯 명의 부시장 후보와 함께 ‘팀서울’을 이뤄 선거를 완주한다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service