Members

Blog Posts

Pest Control Belgrave

Posted by Honest Pest on May 26, 2022 at 12:02am 0 Comments

At Besure Pest Control Belgrave, we provide the finest quality pest control Belgrave services. We have been offering efficacious and safe pest control services in Belgrave and its surrounding areas for more than 25 years. With our excellent services and prompt customer response, we have made a record of delivering 100% results and gained thousands of satisfied customers. Our team of… Continue

Bảng giá nệm cao su nhân tạo khuyến mãi mới nhất 2022

Posted by Thế Giới Nệm on May 26, 2022 at 12:02am 0 Comments

Nhờ độ êm ái, nâng đỡ tốt và mức giá phù hợp, nệm cao su nhân tạo đang là sản phẩm nhận được nhiều sự lựa chọn từ phía người tiêu dùng. Cập nhật bảng giá nệm cao su nhân tạo mới nhất để dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp nhé!

https://nemgiare-tgn.weebly.com/blog/bang-gia-nem-cao-su-nhan-tao-khuyen-mai-moi-nhat-2022

Thông tin liên hệThegioinem.com - Lựa chọn cho giấc ngủ… Continue

Nuclear Medicine/Radiopharmaceuticals Global Market – Forecast To 2030

Posted by vidhya on May 26, 2022 at 12:02am 0 Comments

Bharat Book Bureau Provides the Trending Industry Research Report on“Nuclear Medicine/Radiopharmaceuticals Global Market – Forecast To 2030”under Life Sciences Market Research Report. The report offers a collection of superior Market research, Market analysis, competitive intelligence and Market reports.

Executive Summary

Over the past 50 years, the Nuclear Medicine field has displayed a strong link between investments in chemistry and the development of radionuclide and…

Continue

우머나이저 전문가의 현재 구직 시장은 어떨까?

4·7 서울 보궐선거에 출마한 소수정당 및 원외정당 후보들이 29일 ‘알바’, ‘성소수자’, ‘남성’을 상징하는 장소에서 이유 있는 선거요가를 시작했다.

기본소득당 후보 전00씨는 25일 0시 은평구 연신내역 주변 ‘편의점’에서 야간 노동을 하고 있는 아르바이트작업자들을 만나며 보편적 재난지원금의 필요성을 강조하는 메시지를 던졌다.

후보 안00씨는 “알바근로자를 배제하는 재난지원금 선별지급에 대해서는 한마디도 하지 않던 민주당 박영선 후보가 정작 아르바이트근로자들의 피눈물나는 현실은 외면한 채 알바를 ‘체험’하는 행태에 참 안타까울 뿐”이라며 “그야말로 후안무치한 일이 아닐 수 없다”고 지적했다. 같은 기간 박 후보는 마포구 홍대입구역 주변 편의점에서 ‘알바 체험’을 하고 있었다.

기본소득 실현을 위한 정당답게 서울형 기본소득도 강조했다. 그는 “코로나 직후 심해진 불평등 극복을 위해 모든 내국인에게 월 27만원의 기본소득으로 정의롭고 존엄한 삶을 보장하겠다”며 ‘안될 것 없잖아 서울기본소득’이라는 요번 선거 캠페인 슬로건의 뜻을 설명했다.

▲ 미래당 오태양 후보가 청주 목련공원을 찾아 변희수 전 하사를 참배하고 있다. 오 후보 페이스북 캡쳐

‘무지개 서울시장’을 내세운 미래당 오태양 후보는 이날 새벽 청주 목련공원을 찾아 변희수 전 하사를 참배했다. 오 후보는 ‘퀴어퍼레이드’의 상징적인 공간인 서울시청, 변 전 하사를 강제 전역시킨 국방부 앞, 차별금지법을 반대하는 종교기관에서 유세 일정 등을 잡아 메시지를 보도했다.

오 후보는 참배 후 페이스북에 “양심적 병역거부자인 오태양이 기갑의 돌파력 용맹군인 변희수 하사의 의미를 받들 것”이라면서 “명예회복과 복직을 위해 혐오와 차별을 먹고사는 세력들에 맞서 싸우자”고 말했다. 그렇다면서 그는 “이기는 소수자들이 만들어 갈 서울은 무지개”라며 “혐오차별의 장막을 활짝 걷고 다양성과 어울림의 도시 서울을 일구겠다”고 추가로 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 언급했다.

▲ 신지예 우리나라여성정치네트워크 대표가 지난 8일 오전 서울시청 앞에서 ‘4.7 서울시장 보궐선거 출마’ 기자회견을 하고 있다.

무소속 ‘팀서울’ 신지예 후보는 오전 시청 뒤에서 ‘당신의 자리가 있는 서울, 미투선거에서 위드유 서울로’ 유세 시행 기자회견을 진행했다.

그는 “지금 우리는 ‘박원순 성폭력 사건’으로 550억을 쓰며 재보궐선거를 치르고 있다”며 “당연히 부끄러워야 할 이들은 뻔뻔하기만 하다”고 꼬집었다.

후보 유00씨는 “민주당은 귀책사유가 있는 선거에 공천하지 않겠다는 당헌을 손바닥 직후집듯 뒤집고 성인용품 사이트 후보를 냈다”며 “국민의힘 오세훈 후보는 다릅니까. 10년 전 무상급식 하지 못하겠다고 하며 서울시장 내려놨고, 용산참사의 책임자”라고 비판했다.

후보 A씨는 2015년 서울시장 선거에서 ‘페미니스트 서울시장’이라는 슬로건으로 8만 6000여 표를 얻어 2위를 기록한 바 있다. 이번에는 한 명의 시장 후보와 각자의 전공성을 띈 여섯 명의 부시장 후보와 함께 ‘팀서울’을 이뤄 선거를 완주한다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service