Members

Blog Posts

Lucky88 đưa tin: CĐV không được xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam gặp Iraq trên truyền hình

Posted by Lucky88 on June 13, 2024 at 3:48am 0 Comments

Cổ động viên (CĐV) Việt Nam sẽ không được theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu với Iraq trên sóng truyền hình.

Theo nguồn tin của Dân trí, cho tới 18h30 ngày 11/6, chưa có đơn vị truyền hình trong nước sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq vào lúc 01h00 ngày 12/6.Xem thêm:… Continue

https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=956b52d0-95fc-ee11-a73c-6045bdb60d0e https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=28c488d6-95fc-ee11-a73c-6045bdb60d0e https://ideas.fab…

https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=956b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=28c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2cc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=966b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=976b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2bc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d282d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d582d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=29c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d382d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2ac488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/create-new-idea/
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d482d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=956b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=28c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2cc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=966b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=976b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2bc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d282d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d582d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=29c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d382d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2ac488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/create-new-idea/
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d482d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=956b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=28c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2cc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=966b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=976b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2bc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d282d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d582d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=29c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d382d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2ac488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/create-new-idea/
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d482d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=956b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=28c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2cc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=966b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=976b52d0-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2bc488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d282d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d582d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=29c488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d382d1de-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=2ac488d6-95fc...
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/create-new-idea/
https://ideas.fabric.microsoft.com/ideas/idea/?ideaid=d482d1de-95fc...

Views: 0

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2024   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service