Members

Blog Posts

Lucky88 đưa tin: Van Dijk sẽ nhận ưu ái cực khủng nếu gia nhập Al Nassr cùng với Ronaldo

Posted by lucky on June 15, 2024 at 1:45am 0 Comments

Theo báo cáo, Al Nassr của Cristiano Ronaldo chuẩn bị biến Virgil van Dijk của Liverpool thành hậu vệ được trả lương cao nhất thế giới nếu anh gia nhập đội bóng vào mùa hè này.

Cầu thủ người Hà Lan còn một năm trong hợp đồng với Liverpool. Điều này đã thu hút sự quan tâm từ Bayern Munich và mới nhất là Al Nassr của Saudi Pro League.Xem thêm: https://lucky88.vip/Van Dijk có thể trở thành đồng đội của Ronaldo trong tương lai

Van… Continue

Ruger Mark IV Tactical Pistol Sig Sauer 1911 STX Pistol Sig Sauer P210 Carry Sig Sauer P220 Elite Taurus 856 Ultra Lite Girsan MC P35 Glock 19 Gen5 9mm Pistol HK SP5 Sporting Pistol HK USP9 Tactical …

Ruger Mark IV Tactical Pistol
Sig Sauer 1911 STX Pistol
Sig Sauer P210 Carry
Sig Sauer P220 Elite
Taurus 856 Ultra Lite
Girsan MC P35
Glock 19 Gen5 9mm Pistol
HK SP5 Sporting Pistol
HK USP9 Tactical
KEL-TEC P17 Pistol
Kimber Micro 9 Rapide
Kimber R7 Mako
Magnum Research Desert Eagle
Ruger GP100 Revolver
Ruger Mark IV Hunter
Armscor Rock Island M206
beretta 92fs pistol
Beretta M9 Pistol
Beretta Nano 9mm Pistol
Chiappa Rhino 50DS Revolver
Chiappa Rhino 60DS Revolver
Colt 1911 Government Pistol
Colt Python Revolver
CZ P-10S 9mm Pistol
EAA Bounty Hunter Revolver
FN 502 Tactical Pistol
accurate 2520 smokeless powder
Accurate 4100 Smokeless Powder
Accurate 4350 Smokeless Powder
accurate no. 5 smokeless gun powder
accurate no 5 smokeless powder
Accurate 5744 Smokeless Powder
accurate no. 7
Accurate No 7 Smokeless Powder
accurate no 9
accurate powder
Accurate TCM
Accurate TCM Smokeless Powder
Accurate 11 FS
Accurate 1680 Smokeless
accurate 2200 smokeless powder 8 lb
accurate lt 30 8 lbs
accurate lt 32
buy-accurate-mag-pro-smokeless-powder-1-lb
accurate-nitro-100-12-oz
accurate-nitro-100-4-lb
accurate-no-2-smokeless-powder-1-lb
accurate-no-2015-smokeless-powder-8-lbs
accurate-no-2230-smokeless-powder-1-lb
accurate-no-2460-smokeless-powder-1-lb
buy-1-f-swiss-caviar-ball-black-powder
premium-1-5-f-swiss-caviar-ball-black-powder
2-f-swiss-caviar-ball-black-powder
3-f-swiss-caviar-ball-black-powder
buy-swiss-black-powder-1-5f-1lb
swiss-black-powder-1f
buy-swiss-black-powder-2f-1lb
buy-swiss-black-powder-3f-1lb
buy-swiss-black-powder-4f-1lb
buy-swiss-black-powder-null-b-1-2lb
buy-graf-classic-black-powder-1f-1lb
graf-classic-black-powder-2f
graf-classic-black-powder-3f-1lb
graf-classic-black-powder-4f-1lb
graf-classic-black-powder-reenactor
goex-cannon-black-powder-1-lb
buy-goex-ffffg-black-powder-1-lb
buy-goex-fffg-black-powder-1-lb
goex-ffg-black-powder-1-lb
goex-fg-black-powder-1-lb
cci-musket-caps
fiocchi-small-pistol-magnum-primers-2
fiocchi-primers-616-sur-209-w-type
blackhorn-209-powder
federal-firestick-muzzleloader
imr-4064-smokeless-powder-1-lb
buy-goex-olde-eynsford-1-1-2f-black-powder
goex-olde-eynsford-1f-black-powder
buy-goex-olde-eynsford-2f-black-powder
goex-olde-eynsford-3f-black-powder
federal-small-pistol-magnum-primers-200
goex-pinnacle-fffg-black-powder
CCI Small Rifle 5.56mm NATO-Spec Military Primers #41 Box of 1000 (...
CCI Small Rifle Magnum Primers #450 Box of 1000
Federal Premium Gold Medal AR Match Grade Small Rifle Primers #GM20...
CCI Small Rifle Primers #400 Box of 1000
CCI Large Rifle 7.62mm NATO-Spec Military Primers #34 Box of 1000 (...
Federal Premium Gold Medal Large Rifle Match Primers #210M Box of 1...
CCI Large Rifle Bench Rest Primers #BR2 Box of 1000 (10 Trays of 100)
CCI Large Rifle Magnum Primers #250 Box of 1000 (10 Trays of 100)
Federal Large Rifle Primers #210 Box of 1000 (10 Trays of 100)
Federal Large Rifle Magnum Primers #215 Box of 1000 (10 Trays of 100)
Canik SFX Rival-S Steel Frame 9mm In DarkSide And Chrome
CCI Musket Percussion Caps (100 to 5000 Count)
CCI Percussion Caps #11 Magnum Box of 1000 (10 Cans of 100)
Remington #10 Percussion Caps (100)
REMINGTON #10 PERCUSSION CAPS 100 CT TIN
Remington #11 Percussion Caps (100)
RWS® Musket Caps – 4 Flange Musket Caps – No.1081 – 200 to 5000 Pack
CCI Large Pistol Magnum Primers #350 Box of 1000 (10 Trays of 100

CCI Small Pistol Magnum Primers #550 Box of 1000 (10 Trays of 100)
CCI Small Pistol Primers #500 Box of 1000
Remington Small Pistol Primers #5-1/2 Box of 1000 (10 Trays of 100)
CCI Small Rifle 5.56mm NATO-Spec Military Primers #41 Box of 1000 (...
CCI Small Rifle Bench Rest Primers #BR4 Box of 1000 (10 Trays of 100)
CCI Small Rifle Magnum Primers #450 Box of 1000
CCI Small Rifle Primers #400 Box of 1000
Federal Premium Gold Medal AR Match Grade Small Rifle Primers #GM20...
Fiocchi Small Rifle Primers – 1,500 count
Remington Small Rifle Bench Rest Primers #7-1/2 Box of 1000 (10 Tra...
Accurate Mag Pro Smokeless Powder (1 Lb)
Accurate No. 2 Smokeless Powder (1 Lb)
Accurate No. 2230 Smokeless Powder (1 Lb)
Accurate No. 2460 Smokeless Powder (1 Lb)
Blackhorn 209
Hodgdon Benchmark Smokeless Gun Powder
HODGDON BLC2 Smokeless Gun Powder
Hodgdon CFE 223 Smokeless Gun Powder
HODGDON Clays Smokeless Powder 8 Lbs
Hodgdon H1000 Smokeless Powder 1 Lb
Hodgdon H110 Smokeless Powder 1 Lb
LRT Smokeless Powder 1 Lb
Ramshot Big Game Smokeless Rifle Powder (1
Ramshot Competition Smokeless Shotshell Powder (12 Oz)

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2024   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service