Members

Cổng AUX là gì và cách sử dụng ?

Hầu hết hiện nay các mẫu xe ô tô trên thị trường đều được trang bi hệ thống giải trí cơ bản với cỏng AUX. Vậy thực sự cổng AUX trên xe là gì và công dụng của nó như thế nào?
Chi tiết tại:
https://giaotonissan.com/cong-aux-la-gi-cach-su-dung-cong-aux-tren-...

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service