Members

Blog Posts

Cách chọn vàng cưới phù hợp cho đám cưới như mơ - Vàng cưới mua ở đâu uy tín?

Posted by kimcuongtierra on May 28, 2022 at 5:35am 0 Comments

Trong lễ cưới, nhiều gia đình có phong tục cha mẹ tặng vàng cưới cho đôi uyên ương với mong muốn cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ cuộc sống sung túc, giàu có sau này. Nhà gái sẽ tặng vàng trang sức cho con gái để cô có chút tài sản phòng thân mang sang nhà chồng. Nhà trai cũng tặng trang sức cho con dâu với ý nghĩa là món quà chào đón cô trở thành thành viên mới của gia đình. Mọi người đều coi thủ tục này là điều tốt lành, tuy nhiên nhiều cô dâu chú rể lại băn khoăn với cách tặng vàng này. Hãy…

Continue

당신이 재능마켓 - gigworks에 전문가라는 9가지 신호

LG생활건강(대표 차석용)의 더마코스메틱 브랜드 CNP가 벌이 문제는 사회공헌활동 ‘피부 건강 캠페인’으로 일러스트레이터 온초람 작가와 협업한 콜라보 에디션 7종을 출시했다. 해당 상품 판매 수익금 일부를 청소년들의 피부 질환 치료비 등으로 이용된다.

이번년도 슬로건은 ‘세상을 밝히는 빛, Light up’으로 청소년들의 피부 건강과 본인감 향상을 위해 기획됐으며, 2016년에 실시된 잠시 뒤 세 번째 행사다.

CNP 프로폴리스 라인의 △‘프로폴리스 에너지 앰플’ △‘프로폴리스 트리트먼트 앰플 에센스’ △‘프로폴리스 앰플 액티브 크림’ △‘프로폴리스 앰플 인 쿠션’ 등의 인기 품목을 풍성하게 구성한 기획세트로 선나타냈다. 극광 보습 앰플로 사랑 받는 프로폴리스 에너지 앰플 본품과 휴대용 사이즈 앰플 및 프로폴리스 액티브 크림으로 구성됐다. 초람 작가의 일러스트 디자인이 담긴 노트와 펜 세트를 함께 증정하는 리미티드 에디션이다.

패키지는 따뜻한 색채와 감성으로 대다수인 지금세대들을 위로하는 온초람 작가와 CNP 연구원의 콘셉트를 매칭, 위트 있게 캠페인의 안정성을 전달한다.

롯데백화점몰이 가상 아트센터 공간인 '골라(GoLA, Gallery of Lotte Art)'에서 오는 19일까지 두 번째 전시회 프리랜서 외주 - gigworks '우리나라의 멋'을 진행한다고 18일 밝혀졌습니다.

롯데백화점몰은 지난 6월부터 공식 인스타그램 계정에 스토리를 담은 일러스트 디자인을 연재하며 대상과 새로운 방법으로 소통에 나서고 있을 것입니다.

골라의 임직원이 전시회 기획은 물론 일상 생활에서 벌어지는 에피소드를 선발생하는 방법이다. 등장인물의 이름과 이어지는 설명는 대상이 참여해 직접 선택하다. 장면에 등장하는 인물과 환경에는 자연스레 실제로 판매하는 물건을 그려 넣어 간접 광고 효과도 얻고 있습니다.

지난 3월에는 '힐링이 필요한가' 전시회를 통해 다체로운 실내 인테리어 용품을 소개했으며, 요번에는 전통 리빙 상품, 생활 한복, 잡화, 화장품 상품, 한식 등을 소개한다. 리빙, 색, 식문화 테마로 나눠 전통미를 표현한 민화를 http://www.thefreedictionary.com/프리랜서 전시했었다. 작품과 같이 우리나라의 멋을 살린 제품을 다같이 선보이며, 10% 할인 쿠폰을 제공한다.

대표적으로 옛 조상들이 거실에 둘러앉아 생활하는 모습을 그린 '리빙 민화'를 가상 아트센터에 전시하고 우리나라도자기, 놋담, 광주요 등 식기세트를 선보인다.

패션 민화'는 남성들이 한복과 전통미 가득한 액세서리를 착용하고 있는 모습을 그린 작품으로 '최창남메이드', '은나무' 등 액세서리와 둥근 실루엣을 살린 '스타일바이미인'의 바지를 판매한다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service