Members

Blog Posts

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2022 r.

Posted by FXMAG on May 23, 2022 at 4:27am 0 Comments

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku oddano do użytkowania 73,5 tys. mieszkań, tj. 2,0% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,6 tys. mieszkań – o 3,1% mniej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 31,6 tys. mieszkań, tj. 10,2% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,2% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano… Continue

Do you want to install carpet or wooden flooring over mastic? If yes, then you can get in touch with Perfect Primer for the best products that will definitely be of top quality. Kilz Primer Alternative

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service