LÊN LỊCH CHO THỢ DỄ DÀNG VỚI MABY

Chủ tiệm :
- Chị Huệ hẹn 2h
- Chị Mai hẹn 3h
- Chị Đào hẹn 2h
Chủ tiệm : ULATROI, khung 2h bị thiếu mất 2 thợ rồi, làm thế nào bây giờ?
Maby : Đừng có lo, Maby cân hết, không bị ố dề ^^ !!!
Chủ tiệm : Tuyệt vời quá !!!

Views: 3

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service