MABY - CÔNG CỤ DUY NHẤT HỖ TRỢ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Hỗ trợ quản lý chi phí phí vận hành, phân loại các loại chi phí theo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu trên Schedule C của cục thuế. Maby sẽ giúp các chủ tiệm nails

1. Quản lý hoa hồng/tips cho thợ
Maby cung cấp hệ thống quản lý minh bạch giữa salon và thợ (hoặc nhiều thợ) theo từng hóa đơn. Tiền tip dành cho từng thợ sẽ được khách hàng chỉ định rõ ràng.
2. Nhập số liệu dễ dàng
Thao tác quản lý đơn giản giúp bạn nhập liệu các chi phí theo từng nhóm dễ dàng, đúng chuẩn yêu cầu của cục thuế.
3. Báo cáo thu nhập đơn giản
Hỗ trợ xuất file báo cáo thu nhập theo từng tháng hoặc theo giai đoạn yêu cầu của salon.
4. Bảo mật
Sử dụng tiêu chuẩn bảo mật của AWS giúp hệ thống được mã hóa toàn bộ thông tin.
Còn rất rất nhiều tính năng hữu ích của Maby chờ bạn khám phá.

Views: 3

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service