Members

Blog Posts

Thung 1000 lit - Nhung cong dung trong doi song

Posted by dinhhaiplastic on July 5, 2022 at 12:22am 0 Comments

Thùng 1000 lít hay ibc tank là sản phẩm thùng chứa được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, chất lượng tốt, được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Vậy sản phẩm này có điểm gì nổi bật? Công dụng cụ thể ra sao trong sinh hoạt và công nghiệp.Thùng nhựa HDPE QCVN 12-1Thông tin chung về thùng nhựa ibc 1000 lítThùng 1000…

Continue

Views: 0

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service