Độ xe thế nào để không bị phạt?

Độ xe ô tô chắc hẳn là nhu cầu của rất nhiều người có đam mê về ô tô. Tuy nhiên, luật gia thông tại Việt Nam còn hạn chế điều này. Để độ xe mà không bị phạt, tham khảo:

https://giaotonissan.com/do-xe-nhu-the-nao-de-khong-bi-phat/

Views: 3

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service