Members

Blog Posts

Hoàng Gia Group các kiến trúc sư, thi công vi la cổ điển uy tín

Posted by Schneiderman Mcquiston on May 17, 2022 at 2:09pm 0 Comments

hiện tại, với nhịp sống hiện đại tăng tả, chúng ta càng muốn sắm đến cảm giác thái hoà của ngày xưa. ví như bạn đang kiếm tìm 1 lối kiến trúc cổ điển nhưng không kém phần quý phái thì biệt thự cổ điển là một lựa chọn lý tưởng cho bạn. Hãy cộng tapdoanhoanggia.com Nhận định về ưu, nhược điểm và cách để với một căn vi la cổ điển đẹp nhé!

biệt thự cổ điển là gì?

có thể nhắc, biệt thự cổ điển là mẫu hình Tập đoàn Hoàng Gia…

Continue
Leonida Barnes
  • United States
Share on Facebook Share

Gifts Received

Gift

Leonida Barnes has not received any gifts yet

Give a Gift

 

Leonida Barnes's Page

Leonida Barnes's Blog

상사가 가지고있는 10가지 오해 유튜브 조회수 늘리기

Posted on January 21, 2022 at 10:55am 0 Comments

어느 분야든 새로운 용어를 만드는 자가 전공가가 한다. 개인적으로 우스운 경험이 있다. 어떤 컨설팅 회의에 참석했는데, 회의 테이블에 있었던 몇몇 사람이 경쟁적으로 영어 약자로 된 경제 용어를 쏟아냈다. 마치 신조어 배틀을 하는 것 같았다. 힘든 단어를 써서 더 전문가처럼 보이기 위하여다.

건축에서는 높은 곳에 앉아서 내려다보는 시선을 가진 사람이 권력을 가진다. 내려다보는 사람이 올려다보는 사람보다 볼 수 있는 것이 많기 때문입니다. 이렇듯 정보의 비대칭은 권력을 만들어낸다. 전문가처럼 보이는 최고로 간단한 방법은 새로운 용어를 사용하는 것이다. 그러므로 노인들은 경쟁적으로 새로운 용어를 만들어낸다. 심지어는 아이들도 은어와 줄인 내용을 만들어서 본인이 더 많이 아는 사람이 되고 싶어 한다.

18년 전 건축에서는 ‘유비쿼터스 시티’라는 말이 유행했었다. 회의에 가면 너도나도 유비쿼터스라는…

Continue

무엇이 인스타 한국인 좋아요 늘리기 산업을 방해하고 있습니까?

Posted on January 21, 2022 at 9:16am 0 Comments

어느 분야든 새로운 용어를 만드는 자가 전문가가 완료한다. 개인적으로 우스운 경험이 있을 것입니다. 어떤 컨설팅 회의에 참석했는데, 회의 테이블에 있었던 몇몇 사람이 경쟁적으로 영어 약자로 된 경제 용어를 쏟아냈다. 마치 신조어 배틀을 하는 것 같았다. 힘겨운 단어를 써서 더 전공가처럼 보이기 위하여다.

건축에서는 높은 곳에 앉아서 내려다보는 시선을 가진 사람이 권력을 가진다. 내려다보는 사람이 올려다보는 사람보다 볼 수 있는 것이 많기 때문인 것이다. 이렇듯 정보의 비대칭은 권력을 만들어낸다. 전문가처럼 나타나는 가장 어렵지 않은 방법은 새로운 용어를 다루는 것이다. 이러해서 시민들은 경쟁적으로 새로운 용어를 만들어낸다. 심지어는 아이들도 은어와 줄인 말을 만들어서 자신이 더 크게 아는 사람이 되고 싶어 한다.…

Continue

인스타 조회수 늘리기 : 일반적인 질문에 대한 잘못된 답변 15개

Posted on January 21, 2022 at 8:17am 0 Comments

어느 분야든 새로운 용어를 만드는 자가 전문가가 끝낸다. 개인적으로 우스운 경험이 있다. 어떤 컨설팅 회의에 참석했는데, 회의 테이블에 있었던 몇몇 사람이 경쟁적으로 영어 약자로 된 경제 용어를 쏟아냈다. 마치 신조어 배틀을 하는 것 같았다. 힘든 단어를 써서 더 전문가처럼 보이기 위해서다.

건축에서는 높은 곳에 앉아서 내려다보는 시선을 가진 사람이 권력을 가진다. 내려다보는 사람이 올려다보는 사람보다 알 수 있는 것이 많기 때문이다. 이렇듯 정보의 비대칭은 권력을 만들어낸다. 전공가처럼 보이는 최대로 손쉬운 방법은 새로운 용어를 다루는 것이다. 이러해서 시민들은 경쟁적으로 새로운 용어를 만들어낸다. 심지어는 아이들도 은어와 줄인 인스타 한국인 좋아요 늘리기 단어를 만들어서 본인이 더 많이 아는 사람이 되고 싶어 한다.

12년 전 건축에서는 ‘유비쿼터스 시티’라는 뜻이…

Continue

인스타 한국인 좋아요 늘리기 : 필요한 모든 통계, 사실 및 데이터

Posted on January 21, 2022 at 7:50am 0 Comments

어느 분야든 새로운 용어를 만드는 자가 전공가가 끝낸다. 개인적으로 우스운 경험이 있다. 어떤 컨설팅 회의에 참석했는데, 회의 테이블에 있었던 몇몇 사람이 경쟁적으로 영어 약자로 된 경제 용어를 쏟아냈다. 마치 신조어 배틀을 하는 것 같았다. 힘겨운 내용을 써서 더 전문가처럼 보이기 위하여다.

건축에서는 높은 곳에 앉아서 내려다보는 시선을 가진 사람이 권력을 가진다. 내려다보는 사람이 올려다보는 사람보다 느낄 수 있는 것이 많기 때문입니다. 이렇듯 아이디어의 비대칭은 권력을 만들어낸다. 전문가처럼 나타날 수 있는 최대로 복잡하지 않은 방식은 새로운 용어를 다루는 것이다. 그래서 사람들은 경쟁적으로 새로운…

Continue

Comment Wall

  • No comments yet!

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

 
 
 

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service